Thylege 2018

Thylege 2018 bliver afviklet i weekènden fredag d. 8. juni til søndag d. 10. juni 2018.
Løbsområdet bliver Stråsø ved Ulfborg.
Løbskort: O- kort fra 2014 på alle baner på nær Thylegebanen, som bliver på sort/hvid kopi af det samme kort.
Overnatning bliver på Kronhede Lejrskole som ligger ca. 4 – 5 km fra løbsomtådet.
Sæt kryds i kalenderen og mød op til en hyggelig weekènd.
Endelig indbydelse og informationer følger senere.

Mvh. fra arrangørerne
Birte,Johannes,Erna og Poul Erik