Torsdagstræning

Hvis man vil være god, skal man træne, hvis man vil løbe stærkt skal pulsen op.

Horsens OK tilbyder også træning om torsdagen for dem, der gerne vil løbe mere!

Torsdagstræningen arrangeres i regi af ungdomsafdelingen og er målrettet ungdomsløberne fra 10-11 år og ældre, men alle også voksne løbere uden medfølgende børn er velkomne.

Formuleringen at træne mere er i betydningen at træne mere end om tirsdagen. Det er ikke meningen at ungdomsløberne skal lave den vurdering ugentligt, men at man afhængig af ambitionsniveau melder sig til torsdagstræning for en sæson af gangen. Der meldes afbud til den enkelte træning hvis man er forhindret.

Hvem?     
Alle, der har lyst til at komme i bedre form og er med på at udfordre sig selv. Træningen tilrettelægges, så man kan være med på sit eget niveau. Træningen arrangeres for at udvikle ungdomsløberne niveauet vil derfor lægges an på at man kan løbe en mellemsvær bane og løbe 5 km.

Hvor?
Forskellige mødesteder, se kalenderen

Hvornår? 
Torsdage kl. 17.45 præcist. Mød gerne op kl. 17.30, så du er klar til tiden. Husk pandelampe i den mørke tid. Tidspunktet kan dog variere, se kalenderen!

Hvad?  
Sjove træninger, hvor du træner styrke, kondition eller orientering og presser dig selv. Træningen varieres også med orienteringstræning afhængig af sæsonens behov.

Afsæt 60 – 75 minutter til træningen. 2 – 3 gange om året løber vi en testrute med tidtagning, så du kan se, at du kommer i bedre form.

Torsdagstræningen skal ses i sammenhæng med tirsdagstræningen. Klubbens primære ungdomstræning er tirsdag, i sommerhalvåret trænes orienteringsløb i skovene tæt på Horsens, om vinteren trænes fysik / løb med udgangspunkt i Midtbyskolen.

Torsdagstræningen arrangeres med modsat indhold af tirsdagstræningen. Dvs. i sommerhalvåret trænes mest fysik / løb og om vinteren trænes mest orienteringsløb.

At træne fysik / løb ugentligt igennem hele året udover den orienteringstekniske træning sikrer løberne et godt fysisk fundament. Der trænes ofte intervaller i terræn eller på sti/asfalt. For derigennem at træne hjerte og muskler til at kunne løbe stærkt.

Der kan være variationer over den overordnede struktur, hvor der fx. kan trænes orienteringsintervaller under overskriften fysik / løb, dvs. simple o-intervaller med få poster. Formålet med variationen et at gøre træningen sjovere. Der deltages også i relevante konkurrencer,  fx deltages i Night Champ om vinteren. Der kan også lægges specielle temaer ind i træningsplanen fx. som forberedelse til en konkurrence.

Oplæg / teori

Tirsdags- og torsdagstræningen benyttes også til teorioplæg, teknisk opfølgning og anden tørtræning. I sommerhalvåret er det praktisk at bruge torsdagstræningen til teori, idet træningen ofte foregår fra klubhuset.

For at muliggøre opfølgning på vejvalg og gennemførelse af konkurrencebaner anbefaler ungdomsudvalget at ungdomsløberne anskaffer et gps-ur. Med et gps-ur kan løberne uploade deres gps spor på livelox og trænerne kan følge op på løbene. På Livelox er det muligt at uploade og se ét spor af gangen uden licens. Med en licens er det også muligt at se flere løberes spor samtidig. Astrid Ank Jørgensen har en licens, så hun kan sammenligne løberne. Anskaffelse af licens sker for egen regning. Allan Skouboe tilbyder teknisk assistance vedr. anvendelsen af Livelox, spørg endelig hvis du er i tvivl om noget.

Fællesspisning

En gang om måneden er der fællesspisning i forbindelse med torsdagstræningen. Derigennem styrkes det sociale. Ungdomsløbernes forældre står for maden.

Torsdagstræning handler om at løbe. Og at komme i bedre form. Og at gøre det sammen, fordi det er sjovere. Og fordi det bliver til noget, når det er på et fast tidspunkt hver uge og sammen med andre.

I sidste ende handler det også om at blive bedre orienteringsløbere. Du bliver sikkert hurtigere. Men vigtigere: Jo bedre fysisk form du er i, jo mere overskud har du til orienteringen, når du løber o-løb, og jo større chance er der for, at du kommer igennem uden at lave store fejl.

Vi håber at se mange ivrige løbere til Torsdagstræning.

Venlig hilsen

Ungdomsudvalget