Historie – bestyrelse – pokaler

Klubbens historie

Bestyrelsen

Klubmestre

HFS Atletiks Orienteringssektion 1951 til ? Bestyrelsen 1970-2018
Klubmestre damer 1970-2017
 Protokoller 1970-2000 Klubmestre herrer 1970-2017
Klubmestre nat 2009-2018
  Ungdomsløbernes pokal 1975-2017
  Bjerrefadet (fidusløbspokalen) 1992-2017
  Fiduspokalen 1971-2017
  Championpokalen 1974-2017
  Wild Midt West 1978-2017