Regler vedr. kørsel af ungdomsløbere i Horsens Orienteringsklub

Vedtaget på ungdomsudvalgsmøde 10. marts 2010

Ved løb i Danmark aftaler ungdomsløberen og bilejeren selv prisen. Det maksimale beløb bilejeren må opkræve er 50,- pr. ungdomsløber til løb i Jylland og på Fyn. Til løb på Sjælland må bilejeren maksimalt opkræve 100,- pr. ungdomsløber.

 I ekstraordinære tilfælde betaler ungdomsafdelingen statens laveste takst pr. kilometer. Ekstraordinære tilfælde vil forekomme til løb, hvor ingen eller kun få af klubbens øvrige løbere er tilmeldt og kørsel med andre medlemmer af klubben derfor ikke er muligt. Disse løb vil normalt være udtagelsesløb eller ranglisteløb på Sjælland

 Ved løb i udlandet aftaler ungdomsløberen og bilejeren selv prisen.

Regler vedr. tilskud til kurser, lejre og løb for ungdomsløbere

Vedtaget på ungdomsudvalgsmøde 10. marts 2010

Ungdomsafdelingen yder 100 % tilskud til løbernes årsfee i forbindelse med udtagelsen til junioreliten. Der kan søges tilskud til ture, aktiviteter og arrangementer tilbudt af DOF.

Ungdomsafdelingen yder 100 % tilskud til løbernes udgifter i forbindelse med TC-træninger. Der kan søges tilskud til ture, aktiviteter og arrangementer tilbudt af TC.

Ved deltagelse i orienteringsløb i Danmark yder ungdomsafdelingen et tilskud på 50 % af startafgiften.

Ved deltagelse i Nordkredsens tilbud om kurser og lejre med relation til orienteringsløb yder ungdomsafdelingen et tilskud på 50 % af prisen.

Ved deltagelse i andre arrangementer, fx løb i udlandet, kan der ansøges ungdomsafdelingen om støtte.