Kortenes historie

Her følger en beskrivelse af klubbens kort fra 1971 til 2015.

Klubbens første orienteringskort var Bjerre, som blev fremstillet i 1971.

Her vil følge en kort beskrivelse af alle kortene, første udgave, samt revisioner.

Desuden navnene på rekognoscenter og rentegnere, hvor det er muligt.
Bliver løbene opdateret.

Kontakt gerne Ole Christensen hvis du finder fejl og/eller mangler.

Kortene er angivet i forhold til, hvornår de er udgivet første gang.

BJERRE

Bjerre er klubbens første orienteringskort, som blev udgivet i 1971 til klubbens første åbne løb. Indtil dette tidspunkt og i øvrigt også  mange år derefter benyttede klubben Geodætiske kort som løbskort. Bjerrekortet blev udgivet i 1:12000 og Knud Erik Christensen og Axel Stobberup rekognoscerede og Axel rentegnede.

Kortet blev revideret i 1974 og nu i 1:15000. Trykkeriet lavede dog en beregningsfejl og trykte kortet i 1:13333, hvilket gav anledning til en del moro i klubben. Både  71 og 74 udgaven af kortet indeholdt  områderne Ustrup og Dybdal.

Disse to områder blev ikke medtaget på senere udgaver, heller ikke i 1980, hvor en ny revision i 1:15000  blev foretaget af Knud Erik Christensen, Ole Christensen, Preben Jørgensen, Henning Larsen og Axel Stobberup, som også rentegnede. I 1995 blev kortet ændret til 1:10000 og anvendt til WM for juniorer. Henning Larsen, Ole Christensen, Preben Jørgensen, Axel Stobberup og Troels Jensen og Troels rentegnede udgaven. Ny revision i 2000 af Kai Skoubo, Jørn Egeberg, Axel Stobberup samt Troels Jensen (også rentegner). 2007 blev kortet revideret af Jørn Egeberg og Axel Stobberup og Steen Frandsen rentegnede. Bjerre revideret 2014 af  Poul Erik Christensen og Bent Vestergaard og Troels Jensen, som også var rentegner.

TINNET

I 1975 stod klubben for afviklingen af de nordiske mesterskaber og til dette store arrangement blev Tinnet, Vrads og Nedergård skov rentegnet. Opgaven var en kolossal opgave og alt i alt blev brugt over 2400 timer til opgaverne. Tinnet kortet (1:20000), strækker sig fra Rørbæk sø og næsten til Kollemorten, næsten 7 km langt. Der blev anvendt grundkort, som blev fremstillet på Ingeniørskolen af Troels Jensen og Ole Christensen. Johannes Andersen, Troels Jensen, Ole Christensen og Axel Stobberup rekognoscerede og Axel rentegnede det store kort. Den nordlige del af området er senere blevet lukket, men den sydlige del blev revideret i 1985 i 1:15000  Preben Jørgensen, Peer Straarup og Henning Larsen, som også rentegnede. Sidste revision fandt sted i 1991, hvor området blev anvendt til DM. Her reviderede Ole Christensen, Cai Skovbjerg, Peer Straarup, Henning Larsen og Troels Jensen , som også rentegnede. (1:10000). Området er vanskeligt tilgængeligt, idet der er mange skovejere, derfor ingen senere revideringer.

NEDERGÅRD 

Nedergård skov nær Nr. Snede indgik i NOM 1975 som prøveløbsområde. Kortet havde en udstrækning fra Nr. Snede by til Rørbæk sø, og var 1:20000. Johannes Andersen, Ole Christensen, Troels Jensen og Axel Stobberup rekognoscerede og Axel rentegnede. Kortet revideret i 1984 (1:15000) af Ole Christensen, Preben Jørgensen, Henning Larsen, Peer Straarup og Axel Stobberup ( også rentegner). Næste revision i 1990 af Ole Christensen, Preben Jørgensen, Henning Larsen, Peer og Tove Straarup, Per Mønster, Cai Skovbjerg og Troels Jensen. Henning Larsen rentegner. Skoven er senere blev solgt og adgangen vanskeliggjort derved. Dog fik klubben tilladelse til afvikling af en påskeløbsetape i 2003, men derefter er skoven atter lukket.

VRADS

Vrads indgik som stafetløbsområde ved NOM1975. Kortet så faktisk dagens lys som kort nr 3 i Danmark allerede i 1967, hvor det var Viborg Orienteringsklub, som rekognoscerede et stort område bl. a. med St. Hjøllund, Snabegård samt Grane Plantage. Kortet var i 1:25000. Men i 1975 blev kortet som sagt brugt til NOM-stafetten og  dækkede foruden et stort stykke af St. Hjøllund Plantage også en del af Skærbæk Plantage. Det var Knud Erik Christensen, Axel Stobberup, Johannes Andersen, Ole Christensen og Troels Jensen der rekognoscerede og Troels var rentegner på kortet, som var 1:20000.  Samme område revideret i 1983, Knud Erik Christensen, Ole Christensen, Steen Christoffersen, Troels Jensen, Preben Jørgensen, Henning Larsen, Roald Pedersen, Axel Stobberup og Peer Straarup var rekognoscenter og Birgitte Christensen tog sig af rentegningen. I 1991 blev kortet ændret til 1:10000 og  Skærbæk plantage blev desuden lukket. Revision igen i 1996 med Henning Larsen, Axel Stobberup, Ole Christensen og Troels Jensen, (Troels rentegner). Igen revision i 2003 (påskeløb) og i 2007 med Ole Christensen og Henning Larsen som rekognoscenter og Steen Frandsen rentegner.Til påskeløbet i 2013 blev kortet delt op i St. Hjøllund Vest og St. Hjøllund Nord, begge kort i 1:10000 og med Ole Christensen som rekognoscent og Steen Frandsen som rentegner.

St. Hjøllund Nord revideres 2015 til brug for DM-stafet. Ole Christensen og Jørgen Thyssen rekognosere og Steen F. rentegner

 ØLSTED KÆRSKOV

Første Ølsted kort kom i 1975,  1:15000. Rekognoscenter var ungdomsløberne Steen Christoffersen, Preben Jørgensen og Mogens Straarup og Britta Steinicke stod for rentegningen. Kortet er revideret i 1977, 1982 (1:10000), 1990, 1998, 2008 og 2013.

FREDERIKSLYST (USSINGGÅRD)

Første udgave i 1977 i 1:10000 og med Preben Jørgensen og Steen Christoffersen, som også rentegnede.  Revideret i 1992 af Henning Larsen og Troels Jensen rentegnede kortet i 1:7500. Atter revideret i 2000 med Jarl Rolighed Larsen som rekognoscent og rentegner. Ny revision i 2012 Harvy Ilsøe rekognoscent og Michael Straube rentegner.

BYGHOLM

1977 blev Bygholm inkl. Bygholm Park rekognosceret første gang. 1:15000. Axel Stobberup rentegnede og der var mange rekognoscenter på opgaven. Kortet revideret flere gange, 1985 Gunnar Poulsen og Birgitte Christensen (ændret til 1:10000), 1990 (Ole Christensen, Henning Larsen og Peer Straarup samt Troels Jensen), 2001 (Gunnar Poulsen og Tage Baun), 2006 (Gunnar Poulsen, Tage Baun og Preben Jørgensen),   2012 (Gunnar Poulsen, Ole Christensen og Steen Frandsen).  Ny revision dec 2014, hvor området ved Rugballegård tages med. Jørgen Thyssen, Henning Vide og Ole Christensen har rekognosceret og Michael Straube ocad-rentegnet.

ROLD SKOV  (BOLLER)

1977, 1:10000. Erik Warnche rekognoscerer og Erik Nielsen rentegner. Kortet revideret1984, hvor Gunnar Poulsen stod for det hele. 1992 ændret til 1:7500 , revideret af Peer Straarup og Troels Jensen rentegner. I 2001 revideret af Gunnar Poulsen og Troels rentegner. 2009 reviderer Gunnar igen og Steen Frandsen rentegner. Der ud over er der flere gange sket smårevisioner. Kortet revideret i 2015 af Ole Christensen og Jørgen Thyssen.

HANSTED

Første kort over skoven i 1978 i 1:10000. Rekognoscent Ole Christensen og Troels Jensen rentegner. Revideret i 1995. Her var Kai Skovbo, Henning Larsen, Axel Stobberup, Troels Jensen og Ole Christensen i skoven og Troels var rentegner. Atter revideret i 2007 med Poul Erik Christensen og Jørn Egeberg som rekognoscenter og Michael Straube rentegnede. Ny revision i 2011 igen med hjælp fra Poul Erik og Michael.

STAGSRODE

Udgivet i 1978 og med Barrit Sønderskov som østlig del. 1:15000. Finn Grynderup, Ole Christensen, Steen Christoffersen, Troels Jensen, Preben Jørgensen og Axel Stobberup var rekognoscenter og Axel rentegner. Revideret i 1995 af Peer Straarup og Per Mønster og Troels Jensen rentegner i 1:10000. Atter revision i 1999, hvor Poul Erik Christensen, Claus Jensen og Troels Jensen var rekognoscenter og Troels desuden rentegner. I 2011 og 2012 ny revision af Ole Christensen og Steen Frandsen rentegner.

PALSGÅRD

1979 blev det første Palsgård kort rekognosceret af Axel Stobberup, Finn Grynderup, Preben Jørgensen, Ole Christensen og Troels Jensen som også rentegnede kortet i 1:15000. Kortet blev anvendt til DM-stafet. I 1986 første revision af Preben Jørgensen, Peer Straarup, Per Mønster og Henning Larsen, som også tog sig af rentegningen. I 1989 deltog foruden de ovennænvte også Britta Pedersen (Ank Jørgensen) i en revision, som også Henning Larsen rentegnede. Revideret 1994 af Peer Straarup, Per Mønster og Kai Skoubo og her rentegnede Troels Jensen kortet i Macintoush for første gang. 1997 anvendt til DM og revideret af Troels Jensen, Poul Erik Christensen, Axel Stobberup, Jørn Egeberg, Ole Christensen, Claus Jensen og Henning Larsen og Steen Frandsen stod for rentegningen og kortet udgivet både i 1:15000 og 1:10000. En større revision i 2003 af Ole Christensen og med Steen Frandsen som rentegner, (påskeløb). 2009 blev kortet revideret af Clive Allen, Silkeborg og i 2013 (påskeløb) sidste revision af Steen Frandsen, som til begge revisioner stod for rentegningen.

BYGHOLM PARK

Parken blev første gang revideret af Gunnar Poulsen og Erik Nielsen rentegnede . 1:5000. Kortet er flere gange revideret og findes også som en del af Bygholm kortet.

TORNSBJERG

1979 Kortet rekognosceret og rentegnet af Erik Nielsen. 1:10000. Kortet kun anvendt til klubløb. Skoven senere lukket

NØRRESTRAND

Første kort fremstillet i 1980 1:10000 med Henrik Christensen og Leif Pedersen som rekognocsenter og Erik Nielsen som rentegner. Revideret i 2001, hvor Gunnar Poulsen var rekognoscent og Troels Jensen rentegner, samtidig blev kortet udvidet mod både øst og vest. I forbindelse med “Sund idræt i Byen” i 2010 blev sprintkort,  1:5000 fremstillet. Kortet rentegnet af Steen Frandsen efter tekniske kort fra Horsens Kommune.

Nørrestrand 1:5000 revideret af Ole Christensen i 2014, rentegning Steen Frandsen

ÅBJERGSKOVEN

Første kort over den vestlige del skoven og den del, hvor klubhuset ligger, blev rekognosceret i 1980 i 1:5000. af Gunnar Poulsen og Axel Stobberup rentegnede og revideret i 1985.  Gunnar Poulsen reviderede i 2006 og 2008 med Preben Jørgensen som rentegner. Gunnar Poulsen og Ole Christensen rekognoscerer til 2012 udgaven, som Steen Frandsen rentegner. Kortet revideret 2014 af Jørgen Thyssen, Henning Vide og Ole Christensen og rentegnet af  Michael Strabe i Ocad format.

GRUND

Første kort i 1981, fremstillet til Påskeløbet 81 i målestok 1:15000. Rekognoscenter var Knud Erik Christensen, Ole Christensen, Henrik Christensen, Leif Pedersen og Axel Stobberup, som også rentegnede. Revideret i 1995 til målestok 1:10000 med Troels som rentegner. Rekognoscenter var Henning Larsen, Ole Christensen, Preben Jørgensen, Axel Stobberup og Troels Jensen, som også stod for enkelte rettelser i 1998.   I 2000 ny revision af Bent Vestergaard, Henning Larsen, Claus Jensen og Jørn Egeberg.  I 2007 reviderede Poul Erik Christensen og Bent Vestergaard. 2009 stod Bent Vestergaard, Ole Christensen, Jørn Egeberg og Poul Erik Christensen for en  ny revision og det nye kort med Cowi-kurver blev rentegnet af Steen Frandsen.

 LYSTRUP

Kortet udgivet første gang i 1983 i 1:5000. Henning Larsen var både rekognoscent og rentegner. Revideret i 1993 med Troels Jensen som rentegner. I 2012 reviderede Harvy Ilsøe og Steen Frandsen var rentegner

SKANDERBORG DYREHAVE

1987 rekognosceret af Preben Jørgensen og Per Mønster og Henning Larsen rentegner. 1:10000, Revideret første gang i 1998 af Thomas Fredberg som et afgangsprojekt på KLT uddannelsen. Revision igen i 2007 af Henrik Andersen, Århus 1900. Rentegning Steen Frandsen.  Revideret 2014 af Ole Christensen og Steen Frandsen rentegner.

USTRUP BJERGE

Regkognosceret 1992 af Bo Mønster og Morten Grønbæk og Tove Straarup rentegner. 1:5000. Revideret 2013 af Harvy Ilsøe og Steen Frandsen rentegner.

DYBDAL

Rekognosceret 1992, 1:5000. Rekognoscenter var Bo Mønster og Tove Straarup rentegner. Kortet ikke revideret siden.

HORSENS NORD

I 1992 blev et bykort over Horsens nord udgivet. Peer Straarup, Cai Skovbjerg, Per Mønster Preben Jørgensen, Troels Jensen og Ole Christensen rekognoscerede og rentegner var Troels, som også flere gange har revideret kortet. Kortet, som er i 1:125000,  anvendes kun til Nytårsløbet, og opfylder i øvrigt ikke det nuværende korttegningsreglement.

VELLING – SNABEGÅRD   (B-SKOV)

Rekognosceret 1995 og anvendt første gang til Junior VM 1995.  Rekognoscenter Clive Allen, Troels Jensen og Ole Christensen og Steen Frandsen rentegner. Revideret i 1997 (DM Klassisk). Revideret igen i forbindelse med WM 2006, DM stafet 2009 og Påskeløbet 2013. Steen Frandsen rekognosceret og rentegnet. Kortet findes nu i flere forskellige udgaver og målestok 1:15000 og 1:10000

MATTRUP

Rekognosceret 2001 af Troels Jensen, Ole Christensen, Poul Erik Christensen, Henning Larsen og Kurt Lynggaard (PAN).  Steen Frandsen rentegner.  Målestok 1:10000. Kortet kun anvendt een gang til DM langdistance 2001, hvorefter skoven blev lukket.

TOFTESKOVEN, Juelsminde

Udgivet 2004 i målestok 1:5000. Axel Stobberup, Troels Jensen og Ole Christensen rekognoscerede og Steen Frandsen stod for rentegningen.

ROSENVOLDSKOVENE, Bankehave, Stouby skov, Kolstød og Præstehaven

Udgivet 2004 i målestok 1:10000. Henning Larsen og Ole Christensen var rekognoscenter og Steen Frandsen rentegner. Revideret af Poul Erik C, Ole C, Jørn E, og Bent V. i 2009 i forbindelse med DM.

JUELSMINDE

Kort udgivet 2005.  1:10000 Er en udvidelse af Tofteskoven fra 2004 og anvendt første gang til Europamesterskaberne for døve. Preben Jørgensen rekognoscent og rentegner. Kortet findes også i målestok  1:4000 Tofteskoven-Hellebjerg fra 2007

BARRIT SØNDERSKOV

Barrit Sønderskov var første gang at finde på det tidligste kort over Stagsrode fra 1978. Umiddelbart efter blev skoven lukket, men i 2005 blev skoven atter åbnet og særskilt kort over Barrit Sønderskov blev fremstillet.1:10000. Ole Christensen rekognoscerede og Steen Frandsen var rentegner. Kortet revideret i 2015 af Bent Vestergaard, Poul Erik Christensen og Troels Jensen, som også var rentegner.

NIM

Rekognosceret og rentegnet i 2009 af Steen Frandsen, som også stod for udvidelsen af kortet i 2010.Målestok 1:10000. Ny revision i 2015 med Nicolaj Nielsen som rekognoscent og Michael Straube som rentegner.

BOLLER NEDERSKOV

Første gang på kort i 1974, hvor skoven var en del af Bollerskovene, (Klokkedal, Boller Overskov og Boller Nederskov). Skovene erklæret som B-skov i 1975 og derfor lukket for orienteringsløb. Skoven atter delvis åbnet i 2010 og kort fremstillet, 1:10000. Axel Stobberup rekognoscent og Steen Frandsen rentegner.

SKABLUND

Rekognosceret 2010 af Ole Christensen og Steen Frandsen rentegner. Målestok 1:10000

SUKKERTOPPEN

Kortet fremstillet første gang i 2010 til DM-mellem. 1:10000. Rekognoscenter Ole Christensen og Steen Frandsen, som også var rentegner.Målestok 1:10000

TØNBALLE

Målestok 1:7500. Rekognosceret  2012 af Axel Stobberup med Steen Frandsen som rentegner.

Børgelund

1:10000 og rekognosceret af Ole Christensen og Steen Frandsen rentegner. Anvendt til påskeløbet 2013.

St. Hjøllund Nord

1:10000. En nordligste del af det tidligere Vradskort. Anvendt til påskeløbet 2013. Rekognosceret af Ole Christensen og rentegnet af Steen Frandsen. Ny revision 2015 (DM-stafet) med samme bemanding.

St. Hjøllund Vest

1:10000. Den vestlige del af det tidligere Vradskort. Anvendt til påskeløbet 2013. Rekognosceret af Ole Christensen og Troels Jensen. Steen Frandsen rentegner.

Horsens City

1:4000, Karsten Stald  fremstiller sprintkort over midtbyen juni 2014.

Gludsted Øst – Børgelund

1:10000 Rekognoscenter Jørgen Thyssen og Ole Christensen og Steen Frandsen rentegner. Kortet anvendt første gang til Jysk/Fyns mesterskab aug. 2014

Gludsted Øst

2015: 1:10000 dannet af Gludsted-Børgelund