Mission, vision, værdigrundlag

Horsens Orienteringsklub

Mission – Vision – Værdigrundlag

Udarbejdet 2013. Vedtaget på bestyrelsesmøde 2. december 2013.
Revideret november 2014

Mission
Horsens Orienteringsklubs formål er at fremme orienteringssporten på elite- og breddeniveau og at bidrage til den fysiske aktivitet i Horsens-området.
Horsens Orienteringsklub tilbyder orienteringsidræt til såvel individuelle som til familier. Gennem klubbens aktiviteter kan børn, unge og voksne dyrke orientering som en aktivitet for hjerne og  hjerte, i naturen, året
rundt.

Vision
Horsens Orienteringsklub vil

– være et attraktivt tilbud fra motion til eliteplan,
– til stadighed være blandt landets 5 største orienteringsklubber målt på an
tal medlemmer,
– inden 2018 være blandt landets 5 bedste målt på antallet af medaljer til danske mesterskaber,
– til stadighed være i orienteringssportens øverste division og senest 2018 deltage i landsfinalen,
– konceptudvikle og gennemføre et årligt orienteringsevent.

For at nå de mål skal vi

1) løbende tiltrække og  fastholde medlemmer,
2) skabe rammerne for at medlemmerne udvikler sig sportsligt som orienteringsløbere,
3) udbygge og udvikle et godt socialt klubliv,
4) styrke klubbens økonomiske fundament,
5) uddanne og udvikle nye og flere trænere, ledere samt øvrige frivillige,
6) støtte talentudvikling med henblik på kvalifikation til orienteringslandshold inden for alle aldersklasser og discipliner under Dansk Orienterings-Forbund,
7) sikre grundlaget for idrættens udøvelse i form af orienteringskort, skovadgang, materiel.

Værdigrundlag
Horsens Orienteringsklub skal være en aktiv klub, der respekteres højt i det lokale sportsmiljø og blandt samarbejdspartnere lokalt, regionalt og på landsplan.
Klubben skal søge indflydelse og være synlig.

Klubbens aktiviteter bygger på engagement og livsglæde.
Det betragtes som en selvfølge, at klubbens medlemmer bidrager til løsning af klubbens opgaver – herunder at være ambassadører for sporten og klubben.

Vi er ambitiøse og søger såvel sportslig som organisatorisk udvikling.
Klubledelsen skal sikre indbyrdes forenelighed mellem klubbens mange aktiviteter og tilskynde til højst mulig kvalitet.

”Hvis det er værd at gøre, er det værd at gøre ordentligt.”

Vi gør en indsats for at være åbne og informative –  herunder at sikre en god dialog blandt medlemmerne.