Unge 15-21+ år

Se tid og sted for træningerne i kalenderen.

Ungdoms- og juniorløberne: Ca. 15-21+ år

Opvarmningen består i stigende grad af løbestilsøvelser, der gør dig hurtigere og til en mere effektiv løber. Vi udbygger din erfaring og fylder på med orienteringsteknik, så du med tiden bliver i stand til effektivt at finde posten uanset, hvor svært den er placeret. Til træning arbejder vi med et moment ad gangen, som vi træner på ultra-korte baner, så du kan tale med træneren ind imellem og få feedback. Der er to niveauer af svære baner: S: svær og SS: super-svær, hvor dele af kortet kan være fjernet for at udfordre de dygtigste. Efter træning holder vi opsamling, hvor vi  lærer af hinanden.

Nye løbere indgår hurtigt i gruppen og deltager i den fælles opvarmning. Herefter løber  du en bane på dit niveau (læs eventuelt om banerne herunder).

Træner: Jacob Klærke Mikkelsen og Thomas Emil Jensen

 

Banerne: Generelt anbefaler vi, at starte på begynder eller let bane. Vælg helst en bane der er lidt for let og tag en sværere næste uge.

Begynder: 1,5-2 km Posterne ligger på stierne, og der er en post, hver gang du skal dreje.

Let: 2-3 km. Posterne ligger tæt ved stierne. Løbet foregår på stier og langs grøfter o.lign. Der kan være 1‐2 retningsskift i mellem posterne.

Mellemsvær: 3,5-4,5 km. Posterne ligger lidt væk fra stierne. Man kan løbe til posten langs tydelige linjer i terrænet (fx. langs stier, grøfter og bevoksningsgrænser), eller man kan skyde genvej på tværs mellem to ledelinjer.

Svær bane: 5-6 km. Posterne ligger væk fra stierne. Man skal ofte løbe igennem skoven til posten. Banen træner særlige orienteringsmomenter, fx. kompaskurs, kurvelæsning etc. Der kan være manipuleret med kortet.

Super Svær momentbane: 5-6 km. Posterne ligger væk fra stierne. Man skal ofte løbe igennem skoven til posten. Banen træner særlige orienteringsmomenter, fx. kompaskurs, kurvelæsning etc. Der er manipuleret med kortet.

VIGTIGT: Efter løbet, skal I melde jer i mål, så vi ved, at der ikke er nogen tilbage i skoven.

Udstyr: Løbetøj med lange bukser og løbesko er en fordel. Det er muligt at låne kompas.

Nærmere info: Mads Mikkelsen, madsmikkelsen@yahoo.dk