Børn & Unge 5-21 år

Orienteringsløb for ungdomsløbere

Horsens OK arrangerer træning hver tirsdag året rundt, i sommerhalvåret løber vi orienteringstræning, om vinteren er fokus på fysikken. Løbere over 9/10 år træner også om torsdagen, hvor vi træner fysik om sommeren og orienteringsteknik om vinteren.

Se tid og sted for træningerne i kalenderen.

Vi arrangerer træning målrettet den enkelte løbers niveau og alder, derfor opdeles løberne først i 4 grupper afhængig af alder:

Er man ny, træner man altså med sin aldersklasse med fælles opvarmning og øvelser og dernæst løber man en bane, der passer til orienteringsniveauet og lærer så efterhånden at løbe sværere baner.

Skovfræserne: 5-8 år

Vi lærer orienteringsløb gennem leg, hvor vi bruger vores motorik og fysik og bliver trygge ved at være i skoven. Vi løber baner på begynderniveau, dvs. på stierne, og vi løber en ny begynderbane hver gang.  Forældrene er med til træningen, både opvarmningslegene og ude på banen. Børnene kan endnu ikke løbe banen alene, men har behov for en der følges med dem, det kalder vi for en skygge. Har du som forælder ikke selv mulighed for at skygge så spørg træneren efter en skygge. Fokus for træningen er at børnene skal føle sig trygge i skoven og lære de basale teknikker, der skal til for at løbe på stierne. De ældste løbere på dette hold bliver ofte trygge og klar til at løbe en begynderbane alene uden skygge.

Træner: Laura Holm Nielsen

Stifinderne: ca. 9-11 år

Vi lærer orienteringens elementer gennem små-øvelser, lege og små stafetter. Banen er på let niveau, dvs. at børnene nu skal lære også at følge grøfter og jorddiger for at finde posterne. Posterne ligger lige ved siden af stien, så børnene skal være mere opmærksomme på kort og terræn for ikke at løbe lige forbi posterne. Forældre er stadig velkomne til at deltage i træningen og skygge på den lette bane. Samtidig træner børnene at løbe en begynderbane på stierne uden skygge. De ældste løbere bliver i stand til selv at løbe den lette bane og at skære hjørner igennem terrænnet.

Nye løbere deltager i små-øvelser/lege sammen med de øvrige stifindere og løber herefter begynderbanen (se beskrivelse nederst)

Træner: Erik Thesbjerg

Konkurrenceløberne: ca. 12-14 år

Opvarmningsøvelserne krydres med fangelege og stafetter.  Herefter har vi fokus på et orienteringsteknisk emne, f.eks. introduceres højdekurvene i orienteringen. På banen er posterne ikke længere synlige fra stierne, men de ligger alligevel tæt ved en sti, grøft el. lign. På dette mellemsvære niveau, lærer løberne alle kortets symboler og at skære igennem terrænet mellem stier og grøfter.

Nye løbere følges med en forældre eller en af de andre løbere på banen. Er barnet usikkert, er forældre velkomne som hjælpetrænere. Hvis forældre ikke løber med barnet, så opfordrer vi til, at forældre løber en egen bane, så I kan dele oplevelserne derhjemme. Det er der også meget læring i.

Træner: Irene Klærke Mikkelsen

Ungdoms- og juniorløberne: Ca. 15-21+ år

Opvarmningen består i stigende grad af løbestilsøvelser, der gør dig hurtigere og til en mere effektiv løber. Vi udbygger din erfaring og fylder på med orienteringsteknik, så du med tiden bliver i stand til effektivt at finde posten uanset, hvor svært den er placeret. Til træning arbejder vi med et moment ad gangen, som vi træner på ultra-korte baner, så du kan tale med træneren ind imellem og få feedback. Der er to niveauer af svære baner: S: svær og SS: super-svær, hvor dele af kortet kan være fjernet for at udfordre de dygtigste. Efter træning holder vi opsamling, hvor vi  lærer af hinanden.

Nye løbere indgår hurtigt i gruppen og deltager i den fælles opvarmning. Herefter løber  du en bane på dit niveau (læs evt om banerne herunder).

Træner: Jacob Klærke Mikkelsen

Ældre ungdomsløbere og voksne: 

Introduktionshold for nye over 18 år. Du får en grundig introduktion til orienteringskortet og orienteringsteknik og er snart klar til at løbe i skoven på egen hånd på en bane, der passer til dit niveau (se herunder for banebeskrivelser). Efter løbet evaluerer du med træneren.

Træner: Per Mønster Jørgensen

Læs mere om tirsdagstræningen her

Banerne: Generelt anbefaler vi, at starte på begynder eller let bane. Vælg helst en bane der er lidt for let og tag en sværere næste uge.

Begynder: 1,5-2 km Posterne ligger på stierne, og der er en post, hver gang du skal dreje.

Let: 2-3 km. Posterne ligger tæt ved stierne. Løbet foregår på stier og langs grøfter o.lign. Der kan være 1‐2 retningsskift i mellem posterne.

Mellemsvær: 3,5-4,5 km. Posterne ligger lidt væk fra stierne. Man kan løbe til posten langs tydelige linjer i terrænet (fx. langs stier, grøfter og bevoksningsgrænser), eller man kan skyde genvej på tværs mellem to ledelinjer.

Svær bane: 5-6 km. Posterne ligger væk fra stierne. Man skal ofte løbe igennem skoven til posten. Banen træner særlige orienteringsmomenter, fx. kompaskurs, kurvelæsning etc. Der kan være manipuleret med kortet.

Super Svær momentbane: 5-6 km. Posterne ligger væk fra stierne. Man skal ofte løbe igennem skoven til posten. Banen træner særlige orienteringsmomenter, fx. kompaskurs, kurvelæsning etc. Der er manipuleret med kortet.

VIGTIGT: Efter løbet, skal I melde jer i mål, så vi ved, at der ikke er nogen tilbage i skoven.

Udstyr: Løbetøj med lange bukser og løbesko er en fordel. Det er muligt at låne kompas.

Nærmere info: Mads Mikkelsen, madsmikkelsen@yahoo.dk