Ungdomsløbere: 6 – 21 år

Orienteringsløb for ungdomsløbere

 

Horsens OK arrangerer træning hver tirsdag året rundt, i sommerhalvåret løber vi orienteringstræning.

Vi arrangerer træning målrettet den enkelte løbers niveau og alder, derfor opdeles løberne i 4 grupper afhængig af niveau og alder:

Er man ny starter man i sin aldersgruppe og deltager i træningen og løber en bane, der passer til orienteringsniveauet og lærer så efterhånden at løbe sværere baner.

Skovfræserne: 6 – 8 år

Vi lærer orienteringsløb gennem leg. Vi starter med baner på begynder niveau og løber en ny bane hver gang.  Forældrene er med til træningen, da børnene ikke kan løbe en let bane alene, men har behov for en der følges med dem, det kalder vi for en skygge. Det kan være løberens egen forælder, træneren eller en anden fra klubben. Vil du som forælder ikke selv skygge så spørg træneren efter en skygge.  Løberen skal være klar og føle sig tryg i skoven før vedkommende kan løbe alene.

Træner: Rasmus Harfot og Elise Utzen Keller

Stifinderne: ca. 9 – 11 år

Vi lærer orienterings elementer gennem små-øvelser. Løberne på dette niveau kan løbe en let bane alene. Når løberen har samlet tilstrækkelig erfaring kan vedkommende løbe alene i skoven. Det åbner også op for at kunne træne sværere orienteringsøvelser, som trænes i denne gruppe.

Trænere: Irene Mikkelsen og Elise Utzen Keller

Konkurrenceløberne: ca. 12 – 14 år

Vi udbygger din erfaring og du løber sværere bane. Løberne på dette niveau kan løbe en mellemsvær bane alene.

Trænere: Nicklas Mønster Jørgensen og Runa Iversen

Ungdomsløberne: Ca. 15 – 21+ år

Vi udbygger din erfaring og du løber sværere bane. Løberne på dette niveau kan løbe en svær bane alene.

Trænere: Mathias Mønster Jørgensen og Mikkel Holm Nielsen

Ældre ungdomsløbere og voksne: Introduktionshold for nye over 18 år

Træner: Per Mønster Jørgensen

Læs mere om tirsdagstræningen her

Banerne: Generelt  anbefaler vi, at børn starter på begynder eller let bane. Vælg helst en bane der er lidt for let og tag en sværere næste uge.

Begynder: 1,5 – 2 km Posterne ligger på stierne, og der er en post, hver gang du skal dreje.

Let: 2 – 3 km. Posterne ligger tæt ved stierne. Løbet foregår på stierne og der er kun 1‐2 retningsskift i mellem posterne.

Mellemsvær: 3,5 – 4,5 km. Posterne ligger lidt væk fra stierne. Man kan løbe til posten langs tydelige linier i terrænet (f.eks. langs stier, grøfter og bevoksningsgrænser), eller man kan skyde genvej på tværs mellem to ledelinier.

Svær momentbane: 5 – 6 km. Posterne ligger væk fra stierne. Man skal ofte løbe igennem skoven til posten. Banen trænes særlige orienteringsmomenter, f.x. kompaskurs, kurvelæsning etc.

VIGTIGT: Efter løbet, skal I melde Jer i mål, så vi ved, at der ikke er nogen tilbage i skoven.

Udstyr: Løbetøj med lange bukser og løbesko er en fordel. Det er muligt at låne kompas.

Nærmere info: Mads Mikkelsen, madsmikkelsen@yahoo.dk