Historie – bestyrelse – pokaler

Klubbens historie

Bestyrelsen

Klubmestre

HFS Atletiks Orienteringssektion 1951 til ? Bestyrelsen 1970-2020 Klubmestre damer 1970-2021
 Protokoller 1970-2013 Klubmestre herrer 1970-2021
Klubmestre nat 2009-2019
  Ungdomsløbernes pokal 1975-2020
  Bjerrefadet (fidusløbspokalen) 1992-2020
  Fiduspokalen 1971-2020
  Championpokalen 1974-2020
  Wild Midt West 1978-2021
  Nytårsløb 1979-2020
  Thylegene 1972-2021Thylege-fortællinger