Kontingent 2020

Medlemskab: Du kan melde dig ind i klubben ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du vil efter din indmeldelse modtage vores klubblad. Det hedder Udløberen og udkommer 6-7 gange årligt. Du vil også modtage Dansk Orienteringsforbunds magasin. Det hedder Orientering.dk og er et netmagasin. Horsens Orienteringsklub er en stor klub med mange tilbud, og du får adgang til at deltage i det hele som medlem.

Familie: 1.400 kr. pr. år – Et familiemedlemskab, dækker hele familien.
Senior: 700 kr. pr. år – Gælder en senior løber fra 25+.
Junior: 450 kr. pr. år – Gælder en ungdomsløber fra 0 til 25 år.
Passiv 300 kr. pr. år – Definitionen på et passivt medlem følger forbundets vedtagelse som lyder: Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen. Det er den eneste begrænsning udover at Forbundets blad ikke modtages. Det passive medlem har stemmeret på generalforsamlingen og kan deltage i klubbens øvrige aktiviteter. Det betyder at det passive medlem ikke kan deltage i nogen form for orienteringsløb, herunder træningsløb.