Banelægning

Her er vejledning og gode råd vedrørende banelægning – specielt med henblik på banelægning til Horsens OK’s lørdagstræningsløb.

Se også: Om lørdagstræningsløb              Adgang til og guide til Condes

Generelt:

Overvej udnyttelse af terrænet ift. baner (begynder, svær, let) m.v.

Overvej startsted/stævneplads under hensyntagen til

 • startpunkt
 • parkering/telt
 • mål
 • terrænvalg for begynder og let bane
 • BEMÆRK: Det kan ofte være spændende at vælge anden stævneplads/andet startsted end ”normalt”, men afmærkningen til parkering skal ALTID ske fra det sted, der er angivet i instruktionen.

Vær opmærksom på

 • forbudte områder (meddeles fra Henning Hansen/Træningsudvalget)
 • vildtlommer
 • private områder
 • områdets afgrænsning

Undgå

 • farlige områder (f.eks. våde områder, trafikerede veje)
 • tætte områder
 • ”ødelagte områder” – stormfældninger/nye indhegninger
 • privat ejendom
 • kantløbning af marker, privat ejendom, jernbaner o.lign.

Sørg for

 • forskellig 1. post til hver bane
 • løberspredning på de svære baner
 • ingen modløb eller spidse vinkler 

Svære baner
Bane 1: 7-9 km.
Bane 2: 5,5-6,5 km.
Bane 3: 3,5-4,0 km.

 • Der anvendes det sværeste terræn.
 • Delstrækkene skal så vidt muligt bryde terrænnets ledelinjer og give anledning til flere forskellige vejvalg.
 • Gerne lange finorienteringsstræk. Veksling mellem korte og lange stræk.
 • Banen skal stille krav om deltagernes brug af flere orienteringsteknikker.
 • Posterne skal placeres uden eller før opfang på en sådan måde, at banebilledet bliver varieret.
 • Baner på 6 km. og opefter bør have gennemsnitligt 2 poster pr. km.

Bane 1 og 2: I løbsområder, der kan bære det, skal bane 1 være 9 kilometer eller tæt derpå. Anvend evt. stjerneposter o.lign. eller kortvend. Selv i små løbsområder er det muligt at lave banen på min. 7 km.

Bane 3: Undgå det tungeste terræn på den korte, svære bane (ift. f.eks. kupering, vegetation, vådområder), da der er mange ældre løbere på denne bane.

Mellemsvær bane
Bane 4: 4,0-4,5 km.

 • Delstrækkene skal indeholde flere vejvalg, hvoraf mindst ét skal være umiddelbart iøjnefaldende ad tydelige stier. Dette bør dog ikke være det hurtigste.
 • Posterne placeres på eller ved tydelige terrængenstande med mindre opfang før og tydelige opfang bag posterne. Fra sidste sikre lineære udgangspunkt må der kun være et kort stræk ind til posten.
 • Højst 4-5 momenter pr. stræk.
 • 3 poster pr. km. i gennemsnit.

Let bane
Bane 5: 3,0-3,5 km.

 • Vælg terræn med tydeligt net af stier og veje. Husk at gå ned i knæ for at vurdere, hvad løbere ned til 1,25 m kan se.
 • Poster placeres synligt fra sti og vej. Tydelige opfang både før og efter posten.
 • Der må kun være ét lineært vejvalg fra start til første post.
 • Delstrækkene mellem posterne må gerne indeholde to iøjnefaldende vejvalg. Mindst ét vejvalg skal følge vej eller god sti, og skal uden videre kunne ses og følges af den urutinerede løber.
 • Højst 2-3 momenter pr. stræk.
 • 3-4 poster pr. km. i gennemsnit.

Begynderbane
Bane 6: 2,0-2,5 km.

 • Vælg terræn med tydeligt net af stier og veje – både på kortet og i terrænet. Husk at gå ned i knæ for at vurdere, hvad løbere ned til 1,10 m kan se.
 • Første post skal placeres længere fremme ad samme vej eller sti, som starten ligger på.
 • Delstrækkene mellem posterne skal følge vej eller sti. Kan dette undtagelsesvist ikke opfyldes, skal strækket afmærkes i terrænet.
 • Posterne skal placeres ved stier/veje. Posterne skal være synlige for løberne på afstand, og de placeres, så løberen ledes i den rigtige retning ved fraløbet.
 • 1 moment pr. stræk.
 • 4-5 poster pr. km. i gennemsnit.

God fornøjelse!