Formål

I Horsens Orienteringsklub skal der være tilbud, der henvender sig til motionisten, eliteløberen og familien indenfor de af forbundet godkendte løbsformer. Klubben tilbyder ugentlig træning tirsdag, torsdag og/eller lørdag. Lørdagsløbene afvikles ved et forventet deltagerantal på 35.

Klubbens seniorer tilbydes særskilt teknisk træning. Der sendes indbydelse via hjemmesiden, når det er aktuelt. Succeskriteriet er 20 deltagere pr. gang. Samarbejde med andre klubber kan komme på tale.

På eliteniveau bakker klubben økonomisk op omkring talentmiljø, landshold og eliteidrætskommune.

Klubhuset er udgangspunkt for klubbens aktiviteter. Det sociale vægtes højt via tirsdag som klubaften, supertirsdag, veteranklub, klubfest etc.

Klubben satser på at vinde medaljer ved jyske og danske mesterskaber. På listen over medaljer er målet en placering i top 10. Klubben stiller flest mulige hold til stafetmesterskaber.

Kommunikation foregår via hjemmeside, Facebook og klubblad.

Klubben arrangerer som udgangspunkt 2 åbne løb pr. år. Klubben arrangerer mesterskabsløb minimum hvert 5. år. Derudover arrangerer klubben 2 overskudsgivende eksterne  løb pr. år.

Klubben arbejder for at finde sponsorer til store løb og søge fonde om midler.

Klubben skal være synlig via pressedækning, Find vej i Danmark, skoleorientering og DOF- projekter.

Klubbens kort må maksimalt være 5 år gamle ved brug til træningsløb.

Klubbens medlemmer er de bedste ambassadører for at tiltrække nye medlemmer. Alle nye medlemmer tilbydes en mentorordning.

Klubben skal have en aktiv ungdomsafdeling, der tilbydes ugentlig træning. Mindst 1 træner skal være ansat. Der tilbydes kurser, lejre og aktiviteter i klubhuset. Der ydes økonomisk støtte til ungdomsafdelingen.

Klubbens medlemmer kan købe klubtøj mindst 1 gang pr. år. Design af klubtøj tages op hvert 5. år.

Klubben deltager i divisionsturneringen, og har en målsætning om at være en del af
1. division og deltage i landsfinalen.