Klubhus

Vores klubhus med omklædning, bad og et lille køkken ligger skønt på
Åbjergskovvej 6 på den sydlige del af Bygholm Sø ved Horsens.

Her mødes vi hver tirsdag, hvor der trænes, spises og hygges.

Husets historie

Horsens Kommune gav os råderet over huset i 1974. Huset havde et tidligere liv som skovpavillion, hvor Horsens bys borgere tog ud og fik deres søndagskaffe om sommeren. Engang var der endog en lille færge, der sejlede ud fra Kystens Perle.

En lille skare af Horsens ok’s medlemsskare renoverede huset i 1978, så der blev acceptable vilkår for medlemmerne. Kun de bærende vægge og ydermuren stod tilbage, da klubbens gode og arbejdsomme håndværkere fik lavet baderum, toiletter, køkken og opholdsstue. Der blev plads til en lille smule materiel i den lille fugtige kælder.

Pladsen blev efterhånden for trang og en udvidelsen var stærkt påkrævet, men klubbens midler rakte ikke, så vi levede med den plads vi havde i mange år.

I 2006 var Horsens ok medarrangør af WOC (verdensmesterskaberne i orienteringsløb), og fik ikke kontanter ud af flere års hårdt arbejde, men til gengæld fik vi alt det gode træ, der var brugt på stævnepladserne. Alt træet blev efter et par år brugt til at udvide klubhuset med, så nu er der plads til alle.

Regler for anvendelse af klubhuset

Huset bruges meget og for at dokumentere dette ligger der en bog, som alle besøgende skal skrive sig i.

Reservering af klubhuset i forbindelse med møder eller lignende sker ved at kontakte bestyrelsen v. formanden – se nedenstående formular. Tjek dog i kalenderen om klubhuset er ledigt.

Klubhuset kan IKKE lånes til at holde fest i. De eneste fester der må holdes i huset, er Horsens ok’s ungdoms- og seniorklubfest, børnenes fastelavnsfest og veteranernes julefrokost.

Det forventes, at alle rydder op efter sig selv, herunder også at det lånte materiel lægges på plads. Den ugentlige rengøring ligger i gode hænder hos Anne Sofie Harfot.

Husk at tømme både den store og den lille skraldespand – sæt nye poser i!

Benyt nedenstående formular for forespørgsel på klubhuset:

  Indkøb af forbrugsstoffer og inventar

  Henvend dig til Tove eller Peer Straarup, hvis du opdager, at der mangler forbrugsstoffer, som fx salt, plastposer etc. i klubhuset, og/eller når der mangler småinventar som fx glas, tallerkener etc.

  Nøglebrik til klubhuset

  For at kunne få en nøglebrik til klubhuset skal man være aktiv medlem af klubarbejdet så som:

  • Deltage i bestyrelses- og/eller udvalgsarbejde
  • Arrangere klubaften og/eller træningsløb

  Ansøgning om en nøglebrik skal stiles til bestyrelsen v. formanden, med henvisning til ovenstående. Afvigelse fra princippet omkring deltagelse i klubarbejdet skal behandles i bestyrelsen.

  Udlevering sker mod et depositum på 150 kr. Inaktive brikker (efter 1 år) skal returneres. Tilsvarende skal nøglebrikken returneres ved udmeldelse af klubben.

  Administration af nøglebrikker varetages af Johannes Poulsen.