Veteranerne

Veteraner er klubmedlemmer, som er kommet lidt op i årene og som har tid og lyst til en ugentlig hyggestund i klubhuset sammen med gamle orienteringsvenner. Men også andre medlemmer er meget velkommen.

Veteranerne mødes hver torsdag kl. 9 i klubhuset, hvis ikke andet er aftalt. Alle torsdage indledes med kaffe og brød. Den 2. torsdag i hver måned har vi valgt som arbejdsdag, dvs. veteranerne har påtaget sig at male, reparere og vedligeholde klubhuset. De øvrige torsdage afvikles efter et program, som bl. a. kan indeholde traveture, museumsbesøg eller blot hyggestunder i klubhuset. Programmet vil indeholde aktiviteter, som medlemmerne selv har ønsket.

Du skal måske være forberedt på at deltage i opgaver, som klubben ønsker udført. Det kunne f. eks. være hjælp i forbindelse med børneaktiviteter eller  udsætning af poster til ungdomsafdelingen, opgaver som altid finder sted i dagtimerne.

Det er gratis at deltage, dog indbetaler alle  årligt et mindre beløb, som hovedsageligt går til vingaver, som kan komme på tale, når vi tager på besøg.