Thylegene

Thylegenes historie – et parallelløb til Horsens Orienteringsklubs historie

Hvad er Thylegene, og hvad foregår der egentlig på den klubtur?

I al sin enkelhed er der tale om et individuelt orienteringsløb med start lørdag middag, fest lørdag aften med fællesspisning og kåring af årets Thylegemester. Endelig er der hangover-løb (pointløb med fælles start) søndag formiddag kl. 10.

Det er op til Thylegeværterne, hvornår i sommerperioden arrangementet skal holdes, hvor længe det skal vare, og hvor vi skal være.

Thylegemester kan man kun blive, hvis man gennemfører den længste og sværeste bane på de gamle kort.

Tidligere ”løb/kravlede” alle baner rundt for at finde vej ved hjælp af de gamle sort/hvide kortlignende genstande, der blev udleveret. Det er der desværre ikke så mange, der synes er en behagelig udfordring, så de senere år har o-kortene sneget sig ind på de fleste baner. Så vidt vides i skrivende stund skal Thylegemesteren stadig have gennemført ved hjælp af de oprindelige sort/hvide kort.

Thylegene har haft sine op- og nedture med hensyn til antal deltagere, men justeringer/moderniseringer i arrangementet har gjort, at der igen er god søgning.

Thylegene er for alle i Horsens Orienteringsklub – store som små, unge som gamle, singler såvel som familier, løber som ikke-løber etc.

Jakob Ravn er ophavsmand til denne klubweekend, og han skriver blandt andet i vores jubilæumsblade, senest ved 40-års jubilæet i 2010, hvad der gav ham inspiration til denne mangeårige tradition.

Læs Jakobs udførlige beskrivelse i bladet for Horsens Orienteringsklub’s 40-års jubilæum, og I vil opdage, at der er al mulig grund til at fastholde denne klubtur. Nedenfor en lille teaser!

Inspirationen

Thylegene er, på nær et år, jævnaldrende med Horsens Orienteringsklub. Da Thylegene sammen med lørdagsløbene er en del af Horsens Orienteringsklub’s identitet, skal deres historie hermed skrives.

Inspirationskilderne var Thylejren i Frøstrup og De Olympiske Lege i München 1972. Tanken var en cocktail af de to bevægelser. Skabe noget, der gik ud over den gængse hverdag, og som samtidig havde karakter af noget bestandigt. Omsat i nutidens sprog kunne mottoet lyde: ”Ægteskaber forgår – Thylegene består!”

Formålsparagraffen

Nok er der blevet ”tyret og leget” Nordenfjords, men det har alligevel nogle år været svært at overholde Thylegenes 5-dobbelte formålsparagraf. Bemærkningerne efter parentesen står for redaktørens regning.

  1. DET PRIMITIVE (ang. sove-, spise-, toilet- og badeforhold) – er flyttet indenfor i hytter (red.)
  2. DET NATURLIGE (tæt på Damarks storslåede natur) – sådan er det heldigvis endnu (red.)
  3. DET NORDLIGE (dvs. Nordenfjords, altså nord for Limfjorden) – er fraveget utallige gange (red.)
  4. DET SPORTSLIGE (O-løb efter devisen: Du har ikke din krop, du er din krop) – sådan er det (red.)
  5. DET FESTLIGE (det glade samvær under nattefesten) – nu slutter festen meget tidligere (red.)

Hvad skete der ved de tidligere Thylege

Som årene er gået, et det blevet kutyme, at vi under spisningen mindes de forrige Thylege, deres værter og mestrene med en skål. Jakob er sprechtstallmeister, og han følte sig i en lang årrække nødsaget til at drikke ud hver gang sted/værter/mester/bemærkninger var nævnt. Efterhånden blev det en voldsom omgang, så der blev indført portionsvis skåling for først 3, så 4 og endelig 5 Thylege ad gangen og Jakob tømmer ikke længere glasset hver gang.

Faktisk tømmer Jakob ikke længere glasset ved Thylegene, da han ikke længere deltager. Peer Straarup har overtaget taget, og der bliver skålet et par gange undervejs.

Læs her Thylege-fortællinger-1972-2023 og Thylege-historik-1972-2023