Tirsdagsvagt

Tirsdag er klubaften i Horsens Orienteringsklub. Bestyrelsen og medlemmerne vil gerne bevare det gode klubliv og ønsker derfor, at der er en klubhusvagt hver uge/tirsdag. Det er derfor vigtigt, at alle i klubben bidrager til dette.

For at tage et tjans som tirsdagsvagt, skal du skrive dig på sedlen, som hænger på whiteboardet i klubhuset. Dermed er du med til at skabe det gode klubliv, vi alle gerne vil have.

Socialt samvær = hygge = klubliv = klubvagt

Som tirsdagsvagt er du vært for vores klubaften med spisning. Vi har to typer af arrangementer:

Supertirsdag
Den første tirsdag i hver måned er der udvidet spisning, og denne aften går under navnet Supertirsdag. Her skal der serveres varm mad, og de der ønsker at spise med, skal tilmelde sig senest fredagen før til Irene Mikkelsen. Irene giver så tirsdagsvagten besked om, hvor mange der kommer og skal spise med. I 2023 har der gennemsnitligt været 25 voksne og 10 børn til spisningen. Til fællesspisningen afholdes tirsdagstræningen fra klubhuset eller i Bygholm Park. For at melde dig som supertirsdagskok, kan du kontakte Mette Kokholm: mette@famillienkokholm.dk.

Øvrige tirsdage
De øvrige tirsdage kan der serveres en lun ret og/eller evt. rugbrød. Der må også meget gerne bages en kage. Det er altid et hit. Her er der ingen tilmelding. Antallet af gæster i klubhuset kan variere meget. Forvent mellem 20 og 30 gæster. De sidste løbere fra tirsdagstræningen vil normalt være retur i klubhuset kl. 20. Undersøg gerne, om der er særlige omstændigheder, der gør, at der kommer færre eller flere gæster. F.eks. ungdomstræning ved klubhuset eller langt væk fra klubhuset.

Opgaver for klubhusvagten om tirsdagen

 • Servering af mad og drikke i klubhuset.
  • Maden må gerne være klar kl. 18 på almindelig tirsdag, og fra kl. 18.45 på supertirsdag.
 • Drikkevarer er: sodavand, øl og vand. Evt. kaffe og te. Klubhusvagten køber det ind.
 • Overskud fra salget indsættes på klubbens konto i SparNord 9211  4567 683 767, eller MobilePay 641661. Ved underskud sendes regning til kassereren. Der tages 30 kr for en menu. Halv pris for børn under 15 år. Se i øvrigt prissætningen i klubhuset.
 • Tøm opvaskemaskinen, når du kommer, og sæt det rigtigt på plads. Der er mærkesedler, så du kan se, hvor tingene skal være.

Nedlukning:

 • Der kan normalt lukkes ned kl. 20.30, dog en time tidligere på en almindelig tirsdag, hvis der ikke er kommet ungdomsløbere.
 • Skyl porcelæn og bestik inden det sættes i opvaskemaskinen.
 • Sæt opvaskemaskinen i gang på hurtigvask inkl. tørreprogram -ca 45 min. Se vejledning på væggen. De næste brugere tømmer den.
 • Ryd op, tør bordene af og sæt stolene op.
 • Luft gerne ud, imens du rydder op.
 • Fjern madrester fra køleskabet.
 • Tøm skraldespanden ud i beholderen foran klubhuset. Sæt en ny pose i. (Tøm ikke den med dåser)
 • Sluk lyset i fællesrummet, i ungdomsrummet ude bagved og i badene. I gangen og rummet bag køkkenet slukker lyset automatisk. Udelyset skal også slukkes i gangen. Man kan tænde og slukke på kontakten, så lyser udelampen nogle minutter, imens du går ud.
 • Husk din nøgle, og smæk døren. Tusind tak for din indsats!

Er der ønsker eller mangler i klubhuset, skal du kontakte Tove Straarup på mail: tove@fam-straarup.dk, tlf 42540604 eller face-to-face.

Hvis du har mulighed for det, må du meget gerne føre lidt opsyn med klubhuset et par gange i ugens løb.

Husk at skrive dig i besøgsbogen. Det er vores dokumentation for, at vi bruger klubhuset.

Tirsdagstræningen er planlagt i skove tæt på Horsens, netop i et forsøg på at få løberne (uden mindre børn, som skal hjem i seng) til at mødes i klubhuset efter træningen.

Seneste opdaterede oversigt kan ses i klubhuset, eller hjemmesidens kalender.