Tirsdagsvagt

Tirsdag er klubaften i Horsens Orienteringsklub. Bestyrelsen og medlemmerne vil gerne bevare det gode klubliv og ønsker derfor, at der er en klubhusvagt hver uge/tirsdag. Det er derfor vigtigt, at alle i klubben bidrager til dette.

For at tage et tjans som tirsdagsvagt, skal du skrive dig på sedlen, som hænger i klubhuset. Dermed er du med til at skabe det gode klubliv, vi alle gerne vil have.

Socialt samvær = hygge = klubliv = klubvagt

Instruktion for klubvagter

Tak fordi du har meldt dig som tirsdagsvagt.
Som tirsdagsvagt er du vært for vores klubaften med spisning.

Fællesspisning
Den første tirsdag i hver måned er der udvidet spisning, og denne aften går under navnet Fællesspisning. Her skal der serveres varm mad, og de der ønsker at spise med, skal tilmelde sig senest fredagen før til Irene Mikkelsen. Irene giver så tirsdagsvagten besked om, hvor mange der kommer og skal spise med. Til fællesspisningen afholdes tirsdagstræningen fra klubhuset eller i Bygholm Park.

Øvrige tirsdage
De øvrige tirsdage kan der serveres en lun ret og/eller evt. rugbrød. Her er der ingen tilmelding. Antallet af gæster i klubhuset kan variere meget. Forvent mellem 20 og 30 gæster. De sidste løbere fra tirsdagstræningen vil normalt være retur i klubhuset kl. 20. Undersøg gerne, om der er særlige omstændigheder, der gør, at der kommer færre eller flere gæster. F.eks. ungdomstræning ved klubhuset eller langt væk fra klubhuset.

Opgaver for klubhusvagten om tirsdagen
Servering af mad og drikke i klubhuset. Klubhusvagten køber det hele ind.

  1. Drikkevarer er: sodavand, øl, og vand. Evt. kaffe og te.
  2. Der må gerne serveres kage.
  3. Opvask og oprydning.
  4. Maden skal være klar senest kl. 18.30, og der kan normalt lukkes ned kl. 20.30.
  5. Overskud fra salget indsættes på klubbens konto i SparNord 9211  4567 683 767, eller MobilePay 641661. Ved underskud sendes regning til kassereren. Bemærk der er ikke krav til overskud. Der tages 30 kr. for en menu. Se i øvrigt prissætningen i klubhuset.

Bliver du forhindret, bedes du bytte med en anden på listen. Er der ønsker eller mangler i klubhuset, skal du kontakte Tove Straarup.

Det er ønskeligt, hvis du i ugens løb har mulighed for føre lidt opsyn med klubhuset et par gange.

Husk at skrive dig i besøgsbogen.

Tirsdagstræningen er planlagt i skove tæt på Horsens, netop i et forsøg på at få løberne (uden mindre børn, som skal hjem i seng) til at mødes i klubhuset efter træningen.

Seneste opdaterede oversigt kan ses i klubhuset, eller hjemmesidens kalender.