Klubbens kort

Kontaktperson vedr. køb af kort eller lån af kortfiler: Kai Skoubo

Nr. Brugbar årgang Navn Målestok  Bemærkninger
Mindre skove
2014 Bjerre 1:10000 Statsskov
2010 Boller Overskov 1:7.500 Statsskov
dec. 2014 Bygholm 1:10.000 Horsens Kommune
2005-14 Barrit Sønderskov 1:10000 Privat
2010 Ølsted Kærskov 1:10.000 Statsskov/privat
2011 Hansted 1:10.000 Privat/kommune
2010 Boller Nederskov 1:10000 Statsskov
2013 Ussingård Frederikslyst 1:7.500 Statsskov/privat
2005 Juelsminde 1:10000 Hedensted kommune og privat
2008 Nørrestrand 1:10000 Horsens Kommune
2015 Rold 1:7.500 Statsskov/privat
2015 Nim 1:10.000 Privatskov
2012 Lystrup 1:5.000 Statsskov/privat
xxxx Dybdal 1:5.000 Statsskov
2013 Ustrup Bjerge 1:5.000 Statsskov
2010 Skablund 1:10000 Statsskov/Privat
2014 Skanderborg Dyrehave 1:10000 Skanderborg Kummune
Større skove
2012 Stagsrode 1:10.000 Statsskov
2014 Gludsted /Børgelund 1:10000 Statsskov/privatskov
2014 Gludsted “Lejren” 1:10000 Statsskov
2013 Børgelund 1:10000 Privatskov
2009 Grund, Bankehave, Vejlefjord 1:10.000 StatsskovPrivat
2015 St. Hjøllund nord 1:10000 Privatskov
2013 St. Hjøllund vest 1:10000 Privatskov, (Erstatter Vrads)
2013 Palsgård 1:10.000 Statsskov
2012 Sukkertoppen, Færchs pl. 1:10000 Privatskov og mindre Statsskov
2009 Rosenvold 1:10.000 Privatskov
Lukkede skove
2013 Velling Snabegård 1:10.000 Statsskov, B-skov, lukket for klubløb
2001 Mattrup 1:10.000 Privatskov, Skoven lukket
2003 Nedergård 1:10000 Privatskov, Skoven lukket
Områder med gamle kort
1991 Tinnet Syd 1:10000 Mange private ejere
2007 Vrads 1:10000 Udgår, brug St. Hjøllund kortene
Sprintkort
2011 Lovby 1:5000 Horsens Kommune
2015 Bygholm Park 1:5000 Horsens Kommune
2006 Tornbjergskoven, Hovedgård 1:4000 Privatskov/kommune
2007 Tofteskoven, Juelsminde 1:4000 Hedensted kommune /privatskov
2015 Caroline Amalie Lund ? Horsens Kommune
2014 Nørrestrand 1:5000 Horsens Kommune
2014 Horsens City 1:4000 Horsens Kommune
Speciel kort
2003 Horsens Nord 1:12500 Horsens Kommune, Anvendes til Nytårsløbet