Torsdagstræning

Horsens OK tilbyder også løbetræning om torsdagen, her er vægten lagt på  fysisk træning.

Se tid og sted i kalenderen

Se Corona-tilpasninger

Torsdagstræningen arrangeres i regi af ungdomsafdelingen og foregår på 2 hold, nemlig stifindere/konkurrenceløbere (10-13 år) og ungdomsløbere (14+). Træningen er målrettet børn og unge. Voksne løbere, forældre og løbere uden medfølgende børn er velkommen til at træne med, men deltager ikke i selve holdtræningen.

Hvem?     
Alle, der har lyst til at komme i bedre form og er med på at udfordre sig selv. Træningen tilrettelægges, så man kan være med på sit eget niveau. Træningen arrangeres for at udvikle ungdomsløberne.

Hvor?
I sommerhalvåret fra klubhuset, men der kan være undtagelser, se kalenderen! I vinterhalvåret deltager vi blandt andet i løbsserien Night Champ.

Hvornår? 
Torsdage kl. 17.30 præcist. Mød gerne op i god tid, så du er klar til tiden. Husk pandelampe i den mørke tid. Tidspunktet kan variere, se kalenderen!

Afsæt ca. 75 minutter til træningen.

Hvad?  
Sjove træninger, hvor du træner styrke og kondition. Træningen varieres en gang i mellem med orienteringstræning afhængig af sæsonens behov.

Torsdagstræningen skal ses i sammenhæng med tirsdagstræningen, som er klubbens primære ungdomstræning. Ved torsdagstræningen træner vi fysik/løb i sommerhalvåret, hvor der trænes orienteringsteknik om tirsdagen. I vinterhalvåret tilføres mere orienteringsteknik om torsdagen, fordi tirsdagen får mere vægt på fysisk træning.

At træne fysik/løb ugentligt igennem hele året, udover den orienteringstekniske træning, sikrer løberne et godt fysisk fundament. Der trænes ofte intervaller i terræn, eller på sti/asfalt, for derigennem at træne kredsløb og muskler til at kunne løbe stærkt.

Der kan være variationer over den overordnede struktur, hvor der fx. kan trænes orienteringsintervaller under overskriften fysik/løb, dvs. simple ultrakorte baner med få poster. Formålet med variationen et at gøre træningen sjovere. Der deltages også i relevante konkurrencer,  fx. deltager vi i Night Champ i november og februar. Der kan også lægges specielle temaer ind i træningsplanen fx. som forberedelse til en konkurrence.

Oplæg/teori

Torsdagstræningen benyttes også til teorioplæg, teknisk opfølgning og anden tørtræning.

For at muliggøre opfølgning på vejvalg og gennemførelse af konkurrencebaner anbefaler ungdomsudvalget, at ungdomsløberne anskaffer et gps-ur. Med et gps-ur kan løberne uploade deres gps-spor på livelox eller o-track og trænerne kan følge op på løbene. Spørg endelig hvis du er i tvivl om noget.

Fællesspisning

Ca en gang om måneden er der fællesspisning i forbindelse med torsdagstræningen. Derigennem styrkes det sociale. Ungdomsløbernes forældre står på skift for maden.

Torsdagstræning handler om at løbe, at komme i bedre form, og at gøre det sammen, fordi det er sjovere. Det bliver til noget, når det er på et fast tidspunkt hver uge.

I sidste ende handler det også om at blive bedre orienteringsløbere. Du bliver sikkert hurtigere. Men vigtigere: Jo bedre fysisk form du er i, jo mere overskud har du til orienteringen, når du løber o-løb, og jo større chance er der for, at du løber uden at lave store fejl.

Velkommen til torsdagstræning.