Torsdagstræning

Horsens OK tilbyder også løbetræning om torsdagen, her er vægten på det fysiske og altså ikke orientering!

Torsdagstræningen arrangeres i regi af ungdomsafdelingen og foregår på 2 hold, -stifinderne /10-13 år) og konkurrenceløberne (14+). Træningen er  målrettet ungdomsløberne. Voksne løbere, forældre og løbere uden medfølgende børn er velkommen til at træne med, men deltager ikke i selve holdtræningen.

Hvem?     
Alle, der har lyst til at komme i bedre form og er med på at udfordre sig selv. Træningen tilrettelægges, så man kan være med på sit eget niveau. Træningen arrangeres for at udvikle ungdomsløberne.

Hvor?
Klubhuset, men der kan være undtagelser, se kalenderen!

Hvornår? 
Torsdage kl. 17.30 præcist. Mød gerne op i god tid, så du er klar til tiden. Husk pandelampe i den mørke tid. Tidspunktet kan variere, se kalenderen!

Hvad?  
Sjove træninger, hvor du træner styrke og kondition. Træningen varieres en gang i mellem med orienteringstræning afhængig af sæsonens behov.

Afsæt ca. 75 minutter til træningen.

Torsdagstræningen skal ses i sammenhæng med tirsdagstræningen. Klubbens primære ungdomstræning er tirsdag, i sommerhalvåret trænes orienteringsløb i skovene tæt på Horsens, om vinteren trænes fysik/løb med udgangspunkt i Horsens Byskole.

Torsdagstræningen arrangeres med modsat indhold af tirsdagstræningen. Dvs. i sommerhalvåret trænes mest fysik/løb og om vinteren trænes mest orienteringsløb.

At træne fysik/løb ugentligt igennem hele året, udover den orienteringstekniske træning, sikrer løberne et godt fysisk fundament. Der trænes ofte intervaller i terræn, eller på sti/asfalt, for derigennem at træne kredsløb og muskler til at kunne løbe stærkt.

Der kan være variationer over den overordnede struktur, hvor der fx. kan trænes orienteringsintervaller under overskriften fysik/løb, dvs. simple o-intervaller med få poster. Formålet med variationen et at gøre træningen sjovere. Der deltages også i relevante konkurrencer,  fx. deltages i Night Champ i november og februar. Der kan også lægges specielle temaer ind i træningsplanen fx. som forberedelse til en konkurrence.

Oplæg/teori

Torsdagstræningen benyttes også til teorioplæg, teknisk opfølgning og anden tørtræning.

For at muliggøre opfølgning på vejvalg og gennemførelse af konkurrencebaner anbefaler ungdomsudvalget, at ungdomsløberne anskaffer et gps-ur. Med et gps-ur kan løberne uploade deres gps-spor på livelox og trænerne kan følge op på løbene. På Livelox er det muligt at uploade og se ét spor af gangen uden licens. Med en licens er det også muligt at se flere løberes spor samtidig. Astrid Ank Jørgensen har en licens, så hun kan sammenligne løberne. Anskaffelse af licens sker for egen regning. Allan Skouboe tilbyder teknisk assistance vedrørende anvendelsen af Livelox. Spørg endelig hvis du er i tvivl om noget.

Fællesspisning

To gange om måneden er der fællesspisning i forbindelse med torsdagstræningen. Derigennem styrkes det sociale. Ungdomsløbernes forældre står for maden.

Torsdagstræning handler om at løbe, at komme i bedre form, og at gøre det sammen, fordi det er sjovere. Det bliver til noget, når det er på et fast tidspunkt hver uge.

I sidste ende handler det også om at blive bedre orienteringsløbere. Du bliver sikkert hurtigere. Men vigtigere: Jo bedre fysisk form du er i, jo mere overskud har du til orienteringen, når du løber o-løb, og jo større chance er der for, at du løber uden at lave store fejl.

Vi håber at se mange ivrige løbere til Torsdagstræning.