Intro nye/begyndere over 18 år

Vi tilbyder et introduktionshold for unge og voksne om tirsdagen.

Orientering er en familiesport med tilbud til hele familien. Det vil vi gerne leve op til ved at tilbyde et grundlæggende introduktionsforløb til unge og nye voksne. Introduktionsholdet vil gennemgå orienteringens grundelementer i løbet af en halvsæson. Generelt vil tilbuddet blive afstemt efter deltagernes interesse, ambitioner og evner. Dvs. der løbes sværere baner jo dygtigere du bliver.

Vi tror at et tilbud om at lære noget vil påvirke hele familiens orienteringsudvikling og dermed fastholde flere nye familier i orienteringssporten.

Husk at melde dig i mål, når du kommer tilbage, så vi ved at alle er kommet hjem fra skoven.

Efter træning kan du få et stykke frisk frugt til dig. Medbring selv noget at drikke.

Træner: Per Mønster

Banerne

Let: 2-3 km. Posterne ligger tæt ved stierne. Løbet foregår på stierne og der er kun 1‐2 retningsskift i mellem posterne.

Mellemsvær: 3,5-4,5 km. Posterne ligger lidt væk fra stierne. Man kan løbe til posten langs tydelige linjer i terrænet (f.eks. langs stier, grøfter og bevoksningsgrænser), eller man kan skyde genvej på tværs mellem to ledelinjer.

Svær: momentbane: 5-6 km. Baner og længder er vejledende, da det vil afhænge af skov og moment. Posterne ligger væk fra stinettet. Kurvelæsning og kompas må benyttes for at finde posten.

Kontakt  Mads Mikkelsen for nærmere info, og for at komme på mailinglisten.