Målsætninger for ungdomsafdelingen

Målsætninger for ungdomsafdelingen i Horsens Orienteringsklub. Vedtaget på ungdomsudvalgsmøde 10. marts 2010, senest redigeret efter bestyrelsesmøde den 6. oktober 2017.

Elitemålsætning

Det er klubbens målsætning at støtte og inspirere de ungdomsløbere, der af Dansk Orienterings Forbund er udtaget til Juniorlandsholdet, således at de, med hensyntagen til dagligdagen, skolegang, studie eller arbejde, får de optimale betingelser for at udvikle og forbedre deres evner og resultater som orienteringsløbere.

Forventninger til klubben
 • At yde 100% tilskud til løbernes årsfee i forbindelse med udtagelsen til juniorlandsholdet. Der kan søges tilskud til ture, aktiviteter og arrangementer tilbudt af DOF.
 • At yde 100% tilskud til løbernes årsfee i forbindelse med TC-træninger. Der kan søges tilskud til ture og arrangementer tilbudt af TC.
 • At yde 100% tilskud til løberens årsfee i forbindelse med Sports College Horsens. Der kan søges tilskud til ture og arrangementer tilbudt af SportsCollege Horsens.
 • At give løberne mulighed for at deltage i ranglisteløb og andre vigtige danske løb, samt kurser og lejre med relation til orienteringsløb, jf. klubbens regelsæt vedrørende tilskud til kurser, lejre og løb.
 • At fastholde tilbuddene om lørdagsløb og tirsdagstræning samt en ugentlig klubaften med sociale relationer, således at løberne får mulighed for at vedligeholde og udbygge deres træning samt give dem et inspirerende og trygt forhold til klubben.

Forventninger til løberne

 • At deltage 100% i DOF’s juniorlandsholdsamlinger.
 • At deltage 100% i TalentCentret og opfylde dettes målsætning.
 • At de i samarbejde med bestyrelsen forsøger at finde sponsorer til dækning af deres og klubbens udgifter.
 • Indtægter herfra fordeles mellem løber og klub efter aftale med bestyrelsen.
 • At de deltager i tirsdags- og torsdagstræningen, samt tilbyder deres hjælp i forbindelse med afviklingen heraf.
 • At løberne yder deres bedste hver gang, såvel under træning som konkurrence.
 • At de deltager i ranglisteløb og andre vigtige danske løb under klubbens navn.
 • At de deltager i Nordkredsens kurser og lejre under de betingelser, der er fastsat af klubben, med mindre de er indkaldt til anden aktivitet af DOF.
 • At løberne deltager i divisionsturneringen med mindre de er indkaldt til anden aktivitet af DOF.
 • At løberne deltager i klubmesterskaberne.
 • At de hver gang repræsenterer klubben på bedste vis.
TalentCenter målsætning

Det er klubbens målsætning at indstille og støtte de af klubbens ungdomsløbere, der ved hjælp af talent og vilje vil yde/opnå noget med deres sport, således at de med hensyntagen til dagligdagen, skolegang, studie eller arbejde, får de optimale betingelser for at udvikle og forbedre deres evner og resultater som orienteringsløbere.

Forventninger til klubben
 • At yde 100% tilskud til løbernes årsfee i forbindelse med TC-træninger. Der kan søges tilskud til ture og arrangementer indkaldt af TC.
 • At yde 100% tilskud til løberens årsfee i forbindelse med Sports College Horsens. Der kan søges tilskud til ture og arrangementer tilbudt af SportsCollege Horsens.
 • At give løberne mulighed for at deltage i ranglisteløb og andre vigtige danske løb, samt kurser og lejre med relation til orienteringsløb, jf. klubbens regelsæt vedrørende tilskud til kurser, lejre og løb.
 • At fastholde tilbuddene om lørdagsløb og tirsdagstræning samt en ugentlig klubaften med sociale relationer, således at løberne får mulighed for at vedligeholde og udbygge deres træning samt give dem et inspirerende og trygt forhold til klubben.
Forventninger til løberne
 • At deltage 100% i TalentCentret og opfylde dettes målsætning.
 • At de deltager i tirsdags- og torsdagstræningen, samt tilbyder deres hjælp i forbindelse med afviklingen heraf.
 • At løberne yder deres bedste hver gang, såvel under træning som konkurrence.
 • At de deltager i ranglisteløb og andre vigtige danske løb under klubbens navn.
 • At de deltager i Nordkredsens kurser og lejre under de betingelser, der er fastsat af klubben, med mindre de er indkaldt til anden aktivitet af DOF eller TalentCentret.
 • At løberne deltager i divisionsturneringen.
 • At løberne deltager i klubmesterskaberne.
 • At de hver gang repræsenterer klubben på bedste vis.
Breddemålsætning

Det er klubbens målsætning at skabe et sådant miljø i klubben, at de af klubbens ungdomsløbere, der ikke ønsker eller opfylder kravene for deltagelse i TalentCenter Midtjylland, får de bedst mulige oplevelser med orienteringssporten, såvel sportslige som sociale.

Forventninger til klubben

At give løberne mulighed for – efter eget valg – at deltage i ranglisteløb og andre vigtige danske løb, samt kurser og lejre med relation til orienteringsløb, jf. klubbens regelsæt vedrørende tilskud til kurser, lejre og løb.

At fastholde tilbuddene om lørdagsløb og tirsdagstræning samt en ugentlig klubaften med sociale relationer, således at løberne får mulighed for at vedligeholde og udbygge deres træning samt give dem et inspirerende og trygt forhold til klubben.

Forventninger til løberne
 • At møde oplagte og klar til at træne disciplineret ud fra de muligheder klubben stiller til rådighed.
 • At løberne deltager i divisionsturneringen.
 • At løberne deltager i klubmesterskaberne.
 • At de hver gang repræsenterer klubben på bedste vis.