FM Sprintstafet – Horsens Midtby – 11. juni 2017

Indbydelse Instruktion Startliste (opdateret) Resultat / Splittider

Resultat / Splittider (åbne)

Kortfiler:

 

Bemærk området er der inkluderet ift. adgang: Sprintstafet 2017 lukket område

Vær opmærksom på, at startrækkefølgen, som en følge af de nuværende regler, er dame, herre, herre, dame (DHHD). Vi har søgt dispensation om valgfrihed i de to yngste klasser og også i de to ældste – dog med lavere prioritet i sidstnævnte klasser. I den åbne klasse lægger vi op til, at de nuværende regler følges. Så snart der foreligger en afgørelse fra Stævne- og Reglementsudvalget, vil der blive informeret her på løbets hjemmeside.

Opdatering: Stævne- og Reglementsudvalget har nu truffet en afgørelse. I den åbne klasse følges de nuværende regler, således at startrækkefølgen her skal være DHHD. I de øvrige klasser er startrækkefølgen valgfri.