Klubben har brug for dig

I en længere periode har bestyrelsen ikke været fuldtallig. Om det har været synligt for jer medlemmer er jo et oplagt emne til den kommende generalforsamling. I min beretning for 2017 har jeg dog kort reflekteret over dette.

Vi står dog overfor et skifte på to vigtige poster, idet Britta som træningsudvalgsformand og Ole som kasserer ikke genopstiller. Det er to ansvarsområder, hvor vi ikke kan undvære erstatninger.

Så gør dig venligst nogle gode overvejelser om din interesse for at indtræde i bestyrelsen – vi skal nok sammen sikre den nødvendige oplæring, hvis du ikke tidligere har haft berøring med opgaverne.

Per, Frank, Mads og undertegnede brænder alle for vores elskede klub, og har i den grad brug for dig!

Ved spørgsmål om opgaver, omfang og indsats, står jeg naturligvis til rådighed for nærmere dialog.

Ser frem til at høre fra jer.
Thomas H. Kokholm