Læringsturen d. 15. april er aflyst

Det er desværre nødvendigt at aflyse den planlagte læringstur til Husby Klitplantage søndag 15. april.
Som bebudet var vi for nylig på rekognoscering i skoven, og vi må erkende, at området er under “renovering”. I terrænet kunne vi konstatere, at store dele af det område, som vi havde tænkt os at bruge, er blevet helt ryddet. Et andet stort område var blevet kraftigt udtyndet med det resultat, at skovbunden var dækket af fældede små og større løv- og grantræer. Det var stort set kun muligt at færdes på stierne i den del af skoven. Kortet over området er derfor ikke pålideligt og egnet til en læringstur.
Ligeledes er skovens folk i gang med at rydde større områder med vindfældninger. Vi konstaterede forskellige skovmaskiner og vogne med træ i området. Et udtryk for, at arbejdet ikke vil blive afsluttet foreløbig. Vi må derfor med beklagelse erkende, at det ikke vil være muligt at lægge pålidelige baner i de forskellige sværhedsgrader under de vilkår.
Vi håber i stedet at kunne tilbyde et normalt træningsløb i en af vores lokale skove lørdag den 14. april.
Venlig hilsen
Hans Jørgen og Britta