Mening om vores klubhus

På årets generalforsamling blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe, som skal kikke på indretningen mm. af vores dejlige klubhus. Gruppen består af Anne Boye, Vibeke Fenger og Runa Iversen. Vi har nu afholdt vores første møde og er klar til at høre meninger fra alle klubbens medlemmer.

Vores målsætning er: AT VORES DEJLIGE KLUBHUS BLIVER ENDNU MERE INDBYDENDE OG FUNKTIONELT FOR ALLE BRUGERE. 

Vi vil gerne høre jeres tanker om, hvad der fungerer godt, hvad vi kan gøre bedre og helt konkrete tiltag, som kan forbedre vores klubhus. 
Vi stræber efter, at vores tiltag kan være afsluttede i forbindelse med klubbens jubilæum i januar 2020.

I klubhuset er der sat en planche op, hvor man kan skrive ideer, man kan også skrive direkte til:
Anne: anne@boye-moller.dk
Vibeke: mor-vibeke@hotmail.com
Runa: mail@allanogruna.dk

Sidste frist er forslag er den 7. april 2019