Supertirsdag

Det at være en klub, det at vi ønsker hinandens selskab og har en fælles passion for orienteringsporten kræver engagement, og at man fra tid til anden påtager sig en opgave i regi af klubben. 

Når jeg ser på den livlige aktivitet vi allerede udviser, så er det naturligvis med en vis tristhed, at vi måtte aflyse Supertirsdag her i april. Der er mange ting der binder os sammen, og her er denne fællesspisning en af de mere betydende.

Vi har stået i situationen før, hvor vi den gang tyede til indkøb af pizzaer – altså vi betalte os fra det. Det er ikke en vej jeg bryder mig om generelt, men hvis vi skal kunne opretholde sammenhængskraften så er det måske et skridt vi skal turde tage.

For nuværende er supertirsdag for juni, september og december ledige – meld din interesse. Jeg vil så gerne at vi kan fastholde en god og stærk tradition i Horsens Orienteringsklub.

Hilsen
Thomas Kokholm
Formand