Skole OL i orienteringsløb 15. maj.

Onsdag formiddag var Horsens Orienteringsklub værter i Bygholm Park for Skole OL i orienteringsløb.

Skole Ol er et nyt tiltag, hvor en del forskellige sportsdiscipliner bl.a. svømning, atletik og O-løb afholder lokale arrangementer for skolerne i nærområdet, de vindende klasser inden for de enkelte klassetrin, går videre til et 3 dages stort landsdækkende stævne i Aarhus 18-21juni.

5 skoler med i alt 13 klasser havde tilmeldt sig vores stævne, hvor selve konkurrencen er et mangepostløb (25 poster), hvor eleverne skal finde så mange poster som muligt indenfor 30 min. Den klasse på hvert trin, der til sidst har det højeste gennemsnit, er vindere og går videre til stævnet i Aarhus.

Der er mange måder at holde sådant et stævne på. Jeg ville gerne holde vores stævne nede på jorden, men alligevel forsøge at give elever, lærere og os selv en god dag i Parken med vores idræt. Jeg havde undladt f.eks. at lade en kendt o-løber komme løbende ind i parken med en olympisk fakkel eller hyre et lokalt orkester til at spille op til fællessang, som jeg ved andre klubber har gjort, men holdt mig til, at tilbyde forskellige discipliner inden for vores sport og havde ud over mangepostløbet valgt at tilbyde 2 sprintbaner og en almindelig o-løbs bane, som skolerne frit kunne prøve efter selve konkurrenceløbet.

Tilmeldingsantallet var sat så højt som til 1000 elever, men det lå ligesom ret tidligt på skoleåret klart, at så mange ville vi ikke komme op på, men at det ville komme til at ligge på mellem 200 og 300 elever i stedet for. Jeg valgte derfor også ret tidligt, at den her kunne vi godt køre hjem på rutinen, da selve konceptet til det nye Skole OL, ikke lå ret langt væk fra de tidligere Naturløb og Skolernes Find Vej dag, som vi i klubben med succes har afholdt de sidste mange år. Det er derfor, nok også gået lidt stille af sig i klubben og mange, ud over veteranerne, har nok slet ikke hørt, at vi skulle være værter for dette stævne.

Med hjælp af ca. 20 veteraner, der havde sagt ja til at hjælpe med tirsdag, at stille op og klargøre stævnepladsen samt med at afvikle selve stævnet og rydde op onsdag, syntes jeg det lykkedes til fulde og at det så oven i købet skulle blive den indtil nu absolut bedste vejrmæssige dag i maj, gjorde at stævnet blev afviklet stille og rolig, med masser af liv i Parken og området omkring legepladsen.

Tidsplanen holdt og kl. 12 var vi klar til at kåre 5.A fra Sct. Ibs skole og 6.A fra Lund skole, som vindere at de 2 klassetrin. Der var flere af klubbens ungdomsløbere med i de forskellige klasser, blandt andet kan det nævnes, at i den vindende 6’te klasse fra Lund, var Ella og Joanne med til at hive klassens gennemsnit op på et imponerende gennemsnit på 21,15 fundne poster indenfor den ½ time.

Jeg hørte ingen klager eller sure miner fra hverken elever eller lærere, derimod kun en masse ros og tilkendegivelser på en rigtig god dag.

Tusind tak til alle veteraner, der hjælp til, på den ene eller anden måde, for en rigtig god dag og oplevelse i Bygholm Park i onsdag og tak for Jeres altid velvillige indstilling til at hjælpe og ikke mindst på den måde I gør det på.

Også stor tak til de veteraner der igennem året har arrangeret og afholdt løb for de mange skoler og klasser, der har haft ønsker om at prøve o-løb eller træne til onsdagens stævne.

Karsten