Ang. O-klubbens/kommunens borde og bænke

Udskiftningen af træbelægning er færdiggjort. Der er forarbejdet 150 stk. træ, der er samlet med 1080 skruer.

Arbejdet blev tilrettelagt så 90 % kunne udføres på mit værksted. Derved kunne arbejdet ved klubhuset minimeres.

Fundamenter og placering er uændret, så man bevarer det specielle historiske præg fra sommerrestaurantens tid.

Man skal jo være forsigtig med at ændre på noget, der fungerer for klubben, men også for de mange, der “kommer forbi”, og nyder denne fredfulde plet.

Så jeg håber, vi alle kan have gavn af restaureringen i mange år fremover.

Venlig Hilsen
Bent Hansen

Nu er alle borde/bænke skiftet til disse nye brædder