Referat fra generalforsamlingen

Så foreligger referatet fra generalforsamlingen på siden over mødereferater.

Bestyrelsens mødereferater fra efteråret 2019 følger.