Bestyrelsen er fuldtallig

På mandagens bestyrelsesmøde havde vi på dagsorden en velkommen til Erna Germann som nyt medlem af bestyrelsen.

Som de fleste måske kan huske så afsluttede vi generalforsamling uden, at kunne vælge en person til den plads som Frank Krog efterlod ubesat. 

Men det skulle kun vare ganske kort hvorefter Erna meldte, at hun var parat til at indtræde og tage en tørn – endnu en.

Derfor er det også med glæde, at jeg kan meddele, at nu er bestyrelsen fuldtallig, helt i tråd med vedtægternes § 10.

I forhold til bestyrelsens organisering så varetager Erna det koordinerende arbejde omkring åbne løb, øvrigt i et fortsat samarbejde med Lars Sørensen og Frank, samt kontakten til veteranerne.

Jeg håber I sammen med mig og den øvrige bestyrelse vil tage pænt i mod Erna, i hendes rolle som bestyrelsesmedlem i Horsens Orienteringsklub.

pva Bestyrelsen
Thomas H. Kokholm
Formand