Genåbning af klubhuset

Gældende fra i morgen den 2. juni 2020 genåbnes klubuset, dog må der ikke udføres idrætsaktiviteter eller bevægelsesaktiviteter i de kommunale klubhuse, så dans, yoga og selv andre mere stille bevægelsesaktiviteter er stadig ikke muligt, ligesom omklædningsfaciliteterne heller ikke kan bruges endnu.

Øvrige aktiviteter i klubhuset er dog muligt, hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Bl.a.:

  • Ved stillesiddende aktiviteter skal der mindst være 1 meters afstand mellem deltagerne
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx ved sang og blæseinstrumenter skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne
  • Der skal som minimum være 4 m2 gulvareal per person i lokalet
  • I bedes alle vaske eller afspritte hænder umiddelbart ved indgangen – benyt toiletterne 
  • Der skal være ekstra opmærksomhed på hygiejne og rengøring i forbindelse med toiletter og køkkenet
  • Efter endt brug af klubhuset skal benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner vaskes af med universalrengøring og skraldespande tømmes.    

De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/under ’Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs’.

Vores ugentlige rengøring vil blive genoptaget, det samme er gældende for tirsdagsvagterne. Så meld dig som vagt en af de ledige tirsdage.