Nye restriktioner

De nyeste stramninger i kampen mod Covid-19 vil naturligvis også påvirke klublivet i Horsens Orienteringsklub. Det er særligt den tilladte forsamlingsstørrelse. som vil få betydning for os. Den reduceres fra 50 til 10 personer fra mandag 26. oktober og mindst 4 uger frem.
Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.

Ungdomstræning:
Den første træning under de nye restriktioner er natorienteringsløb fra klubhuset på tirsdag. Her vurderer vi at skygger der er nødvendige for at løberne kan gennemføre banen medregnes som ansvarlige personer, som er nødvendige for at gennemføre træningen.

Fra november starter vintertræningen fra Byskolen på Fussingsvej. Disse træninger gennemføres også. Her er forældre ikke nødvendige for gennemførelsen af træningen, idet børnene kan træne alene. Træningen deles op i tre hold. Her skal alle, også forældre være særlige opmærksomme på at når vi mødes, at vi ikke står for tæt i skolens indgang. Vi vil derfor opretholde, at vi kun er 10 personer i indgangssalen.

Voksentræning:
Så længe den tilladte forsamlingsstørrelse ligger på 10 personer, vil vore lørdagsløb blive afviklet som Selvbetjenings O-løb efter samme skabelon som i foråret. Vi vil tilstræbe at banerne uden tidtagning er tilgængelige fra solopgang til solnedgang på løbsdagen, men det vil fremgå af kalenderen på hjemmesiden så snart vi kender betingelserne for det enkelte løb.

Anvendelse af klubhuset:
Desværre må vi aflyse bespisning til klubaftener fra tirsdag 27. oktober og mindst 4 uger frem. Klubhuset er som sådan ikke lukket, men med en maksimal forsamlingsstørrelse på 10 personer, giver det ikke mening at opretholde bespisning af klubmedlemmer.
Veteranerne opfordres til ikke at mødes i samme periode.

Klubmesterskabet i nat-orientering:
Klubmesterskabet i Hårup Sande på tirsdag 27. oktober vil blive afholdt med få justeringer i forhold til det planlagte. For ikke at komme i konflikt med forsamlingsforbuddet vil deltagerne få tildelt starttider i forskellige tids-slots. Denne startliste vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest mandag 26. oktober.

Vi håber at alle medlemmer vil bakke op om de nye retningslinjer, så vi alle, både individuelt og som klub, kan yde vort bidrag til at reducere smitterisikoen.

Bestyrelsen Horsens Orienteringsklub.