Rugballegård Skov

I foråret 2021 udvides Rugballegård Skov fra 100 til 170 hektar mellem Ny Hattingvej og Åbjergskoven. Udvidelsen sker i et samarbejde mellem Horsens Kommune, Horsens Vand A/S og Naturstyrelsen.

Med sin beliggenhed op ad Åbjergskoven og Bygholm Sø kommer Rugballegård Skov til at udgøre en vigtig del af et større, sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde. Det skaber nye rammer for både natur og friluftsliv, lige ved Horsens bygrænse.

Se materialet: en 3D-model og yderligere billeder og tegninger fra det netop afholdte offentlige møde.