Julefidusløb og Selvbetjenings O-løb, Bjerre Skov 19. december 2020

Løbstype:

Traditionen tro tilbydes der denne sidste træningsløbsdag inden jul både et julefidusløb samt træningsløb på de sædvanlige 6 baner.

Som det har være vanen nogen tid nu, er det selvbetjenings O-løb uden tidtagning. Posterne er markeret i skoven med en skærm med nummer, men der er ingen tidsenheder der kan stemples

Der er ikke startpersonale eller anden bemanding til stede i løbets åbningstid.

Åbningstid: man kan løbe lørdag 19. december mellem kl. 10 og solnedgang kl. 15.48. Postindsamlingen begynder kl. 16.00

Koncept for julefidusløbet:

 • Man løber som par.
 • Vi har lavet et mangepostkort. Ved hver post er det vigtigt at observere, hvad man ser.
 • Det er valgfrit hvor mange poster man besøger og hvor lang tid man bruger indenfor åbningstiden 10.00 – 15.48.
 • Lørdag klokken 16 lægger vi et spørgeskema på Horsens OK’s hjemmeside. I spørgeskemaet bliver man spurgt ind til, hvad man har set ved posterne.
 • Dem som har fået flest point ved besvarelserne af spørgeskemaerne, har vundet..
 • Svarene skal indsendes via email til niklashjortingwersen@gmail.com senest søndag klokken 16.

 

Sikkerhed i relation til smitterisiko:

Uddrag fra den generelle instruktion for Selvbetjenings O-løb:

 • Berør kun det kort du skal bruge og giv det ikke til andre.
 • Undgå kødannelse ved start og mål.

 

Sikkerhed til skovs:

 • Tag mindst 2 løbere afsted sammen til løb.
 • Fortæl din makker hvilken bane du løber.
 • Aftal hvilket tidspunkt I senest er tilbage ved mødestedet.
 • Medbring evt. en mobiltelefon.
 • Medbring evt. et lille lamineret kort med dit navn og oplysninger på en aftalt kontaktperson.
 • Hvis din makker er væk, bliv ved mødestedet og tilkald hjælp, f.eks. hos klubkammerater og i sidste ende hos politiet.

 

Vejvisning og parkering:

Parkering på Bjerre Skovvej i skovens sydlige ende. Afmærkning med hvid/orange skærm fra Bollervej (landevej 459) / Thyrasmindevej. Se kortudsnit:

 

Løbskort:

Kortene er i målestok 1:10.000 ækvidistance 5m. De er trykt på vandfast papir og ligger i kasser tæt ved den lille P-plads.

Kortene kan også downloades i PDF-format via nedenstående links.

Print gerne selv!

Bane 0 – ?,? Km – Julefidusløb

Bane 1 – 8,5 Km – Svær, lang

Bane 2 – 5,7 Km – Svær, mellemlang

Bane 3 – 3,5 Km – Svær, kort

Bane 4 – 3,0 Km – Mellemsvær

Bane 5 – 3,3 Km – Let

Bane 6 – 2,2 Km – Begynder

Banelæggere: Sidste års vindere af julefidusløbet Niklas og Finn Ingwersen

 

Pris for deltagelse:

Kr. 20,- for voksne og Kr. 10,- for børn. Bedes indbetalt på klubbens Mobilepay 34505 eller på klubbens bankonto i SparNord 9211 4567 683 767.

 

O-Track:

Banerne bliver lagt på O-Track. Se https://o-track.dk/

 

Løbets arrangør:

Horsens Orienteringsklub