Indkaldelse til generalforsamling for 2021

I indkaldelse hermed alle til dette års generalforsamling, til afholdelse den 9. februar 2021 i klubhuset.

Generalforsamling 09.02.2021

Hvis det bliver muligt at mødes og at restriktioner tillader dette.

Der er dog med de seneste meldinger ikke de store chancer for at det bliver muligt at mødes fysisk, og af den vej gennemføre de handlinger som generalforsamlingen foreskriver – herunder godkendelse af regnskab og valg til bestyrelsen. I vil selvfølgelig alle få nærmere besked hvis vi aflyser. 

Hvis en aflysning skulle blive nødvendig, vil bestyrelsen, fsv. de pladser i bestyrelsen, der er på valg, overgå midlertidigt (provisorisk).

Det er bestyrelsens indstilling, at kontingent fastholdes på 2020-niveau. Gennemføres generalforsamlingen ikke, vil det være den kontingent, der vil blive opkrævet umiddelbart efter den 9. februar. Vi har her en binding til medlemsindberetning og dermed opkrævningen fra Dansk Orienteringsforbund, hvorfor det er sund forretningsførelse, at vi har styr på den del af økonomien.

Pt. er regnskabet ved revisorerne, og når det foreligger godkendt vil det være tilgængeligt på den lukkede del af hjemmesiden – dog tidligst efter den 9. februar 2021.

På vegne af bestyrelsen
Thomas H. Kokholm
Formand