Generalforsamling udsættes – ny dato: 6. april

Idet vi stadig er underlagt restriktioner, der umuliggør gennemførelse af generalforsamling, er følgende gældende:

  • Kontingent for 2021 sættes til samme niveau som sidste år, og vil blive opkrævet i de kommende dage
  • De medlemmer der er på valg forbliver i bestyrelsen indtil valghandlingen kan gennemføres
  • Det godkendte regnskab vil senest i morgen den 9. februar blive gjort tilgængelig på den lukkede side
  • Dato for generalforsamling sættes til den 6. april, hvor vi håber at kunne samles – betryggende og lovmedholdeligt

pva bestyrelsen
Thomas H. Kokholm
Formand