I skovens stille dybe ro

Lige nu er der stor fokus på vores natur og dermed skovene som er vores idrætsplads.

  • Biodiversitet
  • Urørt skov
  • Naturnationalparker
  • Øget tryk på naturen på grund af Covid 19

Det er ord som ofte nævnes og giver anledning til debat. Det er vigtigt at vores sport ikke bliver glemt i denne debat.  Heldigvis er der i forbundet en konsulent (Nina Hoffmann) og et skovudvalg som er meget aktive. Men der er brug for flere kræfter til denne opgave.

Derfor er jeg nu medlem af forbundets skovudvalg.

Jeg tror det er vigtigt at jeg er med hele vejen rundt, og derfor er jeg også medlem af klubbens Løbsudvalg og skov og træningsudvalg samt Horsens Kommunes Grønne Råd.

Her i klubben har vi et godt samarbejde med skovejerne såvel private som Naturstyrelsen, men alligevel en opfordring til klubbens medlemmer om at kontakte mig hvis I kender en skovejer eller kan bidrage til arbejdet med adgang til skovene.

Alt er ikke afgjort endnu, men der skal være urørt skov i Staksrode og Velling-Snabegård. Det udelukker ikke o-løb, vi skal blot om 10 år løfte benene lidt højere.

Lars Wulff Sørensen