Resultater fra Skanderborg 15. maj

En Kr.Himmelfartsferie, hvor mange klubmedlemmer har løbet på Mols og/eller sprint i Skive og Viborg, var der alligevel et ganske pænt fremmøde i dag i Skanderborg Dyrehave. Tak for det. 

Brian Aagaard

  Bane 1  
1 Carsten Lund 92,55
2 Lau Sørensen 96,57
3 Jesper Toft 111,58
     
  Bane 2  
1 Randi 46,28
2 Svend Madsen 49,34
3 Britta Ank Pedersen 51,13
4 Peer Straarup 54,15
5 Torben Hansen 54,28
6 Henning Hansen 56,46
7 Team Bear 67,08
8 Hans Jørgen Vad 78,41
     
  Bane 3  
1 Michael Lykke 22,04
2 Tove Staarup 31,55
3 Lars Sørensen 38,33
4 Claus Bering 36,24
5 Aksel Bech 46,31
6 Jørgen T. 46,36
7 Jørgen Jensen 48,27
8 Harvy Ilsøe 59,38
9 Finn G 69,01
  Henning Vide  DNF
     
  Bane 4  
1 Carsten Bai 44,01
2 Ejnar Lund 57,18
3 Bent Hansen 57,34
4 Annette Kjeldsen 67,54
5 Ulla Bai 69,06
     
  Bane 5  
1 Mathilde 24,19
2 Daniel 28,35
3 Jette Steffensen 33,26
4 Hanne L. Jensen 45,20
5 Eva og Ester 67,06
6 Karl Johansen 73,04
     
  Bane 6  
1 Michael og Mathilde 22,59
2 Daniel Høgdall 23,03
3 Erik A. Nielsen 30,08
4 Ellen A. Nielsen 48,12
  Birgit Grynderup Ingen tid