Lørdagsløb 5. marts 2022

Velkommen til årets første lørdagsløb udenfor Bygholm!

Vi skal løbe i området Hjortholm og Siellenfeld på et kort som blev tegnet til DM-nat i 2020 – et løb som blev aflyst pga. Coronaen. Nu får vi glæde af det og for mange vil dele af området være helt nyt terræn. Kortet hedder “Siellenfeld Plantage” og er i målestok 1:10.000 med ækvidistance 2,5 m.

Vinterens blæsevejr har tippet et par træer i dagens løbsområde, så der vil være steder, hvor løbere på begynderbanen skal et par meter væk fra stien for at komme udenom. Vi håber, at det er OK – det er jo ikke landevejsløb 🙂

Vi har mødested ved skydebanen som deler indkørsel med adressen Faurholtvej 5, 7362 Hampen, men der vil være vejvisning fra rundkørslen i Hjøllund.

Der kan startes mellem klokken 12:30 og 14:00 og postindsamlingen påbegyndes omkring klokken 15. Startgebyret er de sædvanlige 10 Kr for børn og 20 kr for voksne – dobbelt op for løbere der ikke er medlemmer af klub under DOF.

Vi har lavet følgende 6 baner:

Bane 1 – Svær, lang – 9,1 Km – 31 poster

Bane 2 – Svær, ml.lang – 6,2 Km – 20 poster

Bane 3 – Svær, kort – 3,8 Km – 13 poster

Bane 4 – Mellemsvær – 4,2 Km – 15 poster

Bane 5 – Let – 3,2 Km – 15 poster

Bane 6 – Begynder – 2,5 Km – 13 poster

Erfaringsmæssigt vil der være en del løbere fra naboklubberne som finder vore løb i dette område interessante og de skal være meget velkomne.

Vi glæder os til at se jer!

Henning Hansen / Tommy Jakobsen