Resultater fra lørdagsløb i Nim 26.03.2022

79 løbere var forbi den spirende forårsskov i Nim i flot solskinsvejr.

Løbet er oprettet på o-track.dk

Resultaterne på de 6 baner blev som følger:

 

Bane Lang Svær

55.58 René Rokkjær

1.05.11 Kristian Blok

1.12.36 Thomas Blok

1.13.17 Martin Busch

1.18.27 Carsten Thyssen

1.24.28 Kim Rokkjær

1.26.56 Morten Kjær

1.32.43 Filip Verhelst

1.43.06 Allan Thesbjerg

Udgået Henning Hansen

Udgået Rasmus Thyssen

Udgået Flemming Rosenvinge

Manglende post Finn Andersen

 

Bane Mellemlang Svær

43.45 Flemming Jørgensen

47.19 Jens Liengård

49.28 Ulrika Jørgensen

1.01.24 Michael T.

1.03.53 Karsten Blok

1.04.40 TD Als

1.13.07 Hennning Schou

1.13.29 Peter Kilden

1.14.07 Poul Erik Christensen

1.18.02 Leif Skovgaard Knudsen

1.18.36 Frank Krog Jensen

1.33.12 Inger Simonsen

1.33.51 Kent Carøe

1.34.04 Toke Søltoft

Ingen tid Uffe Villumsen

 

Bane Kort Svær

29.56 Lukas Verhelst

33.15 Eskild

34.03 Naja Knudsen

34.20 Berit

35.27 Brian Knudsen

35.48 Hans Jørgen Vad

36.28 Vilhelm

37.23 Dorthe Rosenvinge

38.08 Claus Faber

38.45 Lone K

40.20 Krestina Dixen

41.35 AB Als

42.11 Frederik Dixen

44.21 Trine Ravn

48.40 Rie Moos Villumsen

49.47 Thea Thyssen

51.00 Troels Jensen

51.20 Peter Sølling

52.22 Katharina Rokkjær

52.29 Caroline Andreasen

53.42 Lars Sørensen

54.04 Jørgen Thyssen

55.45 Patrick Lind

57.13 Elin Holm

1.01.31 Annette Kjelsen

1.02.28 Gunner Gjermandsen

1.06.23 Kaj Ole Jensby

1.10.12 Erna Germann

1.10.27 Holger M.

1.30.17 Aase Thyssen

1.35.35 Else Sølling

2.09.19 Hanne Schuelz

2.17.18 Harvy Ilsøe

Udgået Axel Jørgensen

Udgået Finn Grynderup

 

Bane Mellemsvær

38.01 Mattias Rokkjær

59.29 Astrid Lykke

1.02.30 Lukas Laursen

1.02.34 Tommy Jakobsen

1.09.21 Bent Hansen

1.16.49 Katrine E. Nielsen

1.47.27 Henning Larsen H

1.47.34 Christian Klena

1.59.33 Titika

Manglende post Brian Lyk

 

Bane Let

47.00 Dorte Grinderslev

47.51 Olivia A. Nortvig

58.10 Mette Klinge Cornelius

1.06.34 Hugo

 

Bane Begynder

50.19 Liva & Jesper

Udgået Birgit Grynderrup

 

Tak for opbakningen
Henning og Carsten