Indbydelse til træningsløb i Barrit Sønderskov lørdag 30. april 2022

Velkommen til løb i Barrit Sønderskov 30. april. Skoven står nu frisk og forårsgrøn med et tæppe af hvide anemoner i skovbunden, så mød op og få en dejlig dag i naturen med motion for hjerne og hjerte.

Der er afmærkning med hvid/orange skærm fra Barrit Langgade 190, 7150 Barrit ved Stenhøj A/S

Der kan startes mellem 12.30 og 14.00 og posterne indsamles ved 15-tiden.

Der kan vælges mellem flg. baner:

Bane 1 – lang svær 7,4 km  23 poster

Bane 2 – mellemlang svær 5,3 km  18 poster

Bane 3 – kort svær 3,5 km  13 poster

Bane 4 – mellemsvær 4,3 km  17 poster

Bane 5 – let 3,0 km  12 poster

Bane 6 – begynder 2,6 km  11 poster

Kirsten og Jørn