Urørt skov i høring

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering-af-forslag-til-udpegning/

Så er der høring af forslag til udpegning af ca. 29.000 ha ny urørt skov. Høringen løber i 8 uger fra 30. juni. På ovenstående link er der masser af info om projektet og hvis du lidt nede på siden søger linket “Bilag 2 – forslag til ny urørt skov” så vil du finde en liste som inkluderer rigtig mange af “vore” skove.

Jeg deltog for nogle uger siden i en skovvandring i Grund Skov arrangeret af Naturstyrelsen og her skinnede det tydeligt igennem, at afgørelserne er truffet. Kun de økonomiske rammer kan ændre en smule på det planlagte.

Styrelsens folk afslørede stor uvidenhed om lokalbefolkningens rekreative brug af skoven – og de vidste heller ikke, at den jævnligt anvendes til O-løb. De havde blot skuldertræk tilovers for vore indvendinger og påpegede, at projektet IKKE er sat i søen for at tilgodese mennesker, men udelukkende for at øge biodiversiteten.

Som skatteyder tænker jeg at de 888 mio. der foreløbig er afsat er mange penge og jeg spurgte derfor ind til succeskriteriet for projektet. Svaret lød: “Det skal blive bedre end det er nu”.

Den lader vi lige stå et øjeblik…….