Banelæggeraften 23. januar

Træningsudvalget opfordrer alle til at deltage i banelæggeraften mandag 23. januar kl. 19-21 i klubhuset.

I Horsens OK er træningsløbene en kerneydelse og det er derfor vigtigt, at vi fastholder en høj kvalitet på disse løb. Vi har gode skove til rådighed, vi har gode kort til rådighed og vi råder over en stribe gode banelæggere og arrangører. Formålet med banelæggeraftenen er at klæde disse banelæggere og arrangører bedst muligt på til opgaven og dermed skabe endnu bedre træningsløb for alle aldre og alle niveauer.

Vi kommer rundt om følgende emner:

Hensyntagen til:

  • Skovejeren
  • Vildtet (vildtvenlig banelægning)
  • Skovens naboer
  • Naturstyrelsen

Banetilbud:

  • Sværhedsgrader, herunder blå banelægning.
  • Baneopbygning af de 6 baner, herunder postbeskrivelser.  

Terminologi:

  • Grovorientering, finorientering, opfang, posttagning mv.

Tilmelding på sms til 2363 8225 eller mail til britta.ank.pedersen@gmail.com senest lørdag 21. januar.

Vi glæder os til at se rigtigt mange til banelæggeraftenen.

På Træningsudvalgets vegne

Hans Jørgen Vad