Mindeord for Gunnar Poulsen

Klubbens næstældste medlem Gunnar Poulsen er efter længere tids sygdom gået bort.

Gunnar var med til at løbe o-løb allerede inden klubben blev startet og var også med ved klubbens start.

Gunnar bestred flere poster i klubben og var et stille og trofast medlem som gennem mange år mødte op til klubbens arrangementer.

Jeg lærte Gunnar at kende som lærer på Søndermarkskolen, hvor Gunnar var igangsætter af skoleorienteringsløb. Det var på denne måde at jeg startede som o-løber i 1976. Gunnar mente at skolen skulle stille hold til skolemesterskaberne og at der skulle trænes inden da. Derfor skulle vi bare møde op på Spedalsø Torv, hvor Gunnar samlede os elever op og kørte os til træningsløb.

I klubben var Gunnar gennem mange år med i Festudvalget, hvor Gunnars praktiske egenskaber kom til sin ret.

Gunnar havde ikke meget familie og i fritiden var det sommerhuset i As Vig som var basen.

For ca. 10 år siden begyndte helbredet at svigte, men Gunnar fortsatte med at komme blandt Veteranerne i klubben. Det sidste år måtte Gunnar opgive at komme i klubben og havde brug for hjælp.

Her vil det især være på sin plads at takke Vibeke Fenger og Harvy Ilsøe.

På klubbens vegne
Lars Sørensen