Medlemsmøde 26. november

Hvad er Horsens OK’s fremtid?

Det er valgt som overskrift for det ekstraordinære medlemsmøde, som afholdes tirsdag 26. november kl. 19.00 i klubhuset.

Fremtiden er jo altid et godt emne at drøfte. I modsætning til fortiden så kan vi nemlig selv have indflydelse på fremtiden.

Baggrunden denne gang er, at et udvalg under bestyrelsen det seneste halve år har deltaget i et Eliteklubudviklingsforløb i regi af Horsens Eliteidrætskommune.

Forløbet har bestået af seks kursusaftener mellem 15. april og 28. oktober og derimellem udvalgsarbejde med forskellige opgaver.

Temaerne på kursusaftenerne har været:

 • Strategiudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Økonomiudvikling
 • Leder- og trænerudvikling

I relation til kursets temaer har vi i Horsens OK arbejdet med:

 • Vision, mission og værdigrundlag
 • Organisationsplan
 • Opgavematrix
 • Elitebudget
 • Definition af et attraktivt (elite)klubmiljø

Det er resultaterne fra dette kursusforløb, og de tanker, som det har sat i gang i relation til Horsens OK’s udvikling, vi gerne vil præsentere og drøfte med medlemmerne den 26. november. Vi håber derfor, at mange vil møde op og give deres besyv med i debatten om Horsens OK’s fremtid.

Udvalget, der har deltaget i eliteklubudviklingsforløbet, er:

 • Lars Sørensen
 • Kim Taylor
 • Mads Mikkelsen
 • Ole Søgaard
 • Hans Jørgen Vad
 • Britta Ank Pedersen

Bestyrelsen er derudover holdt løbende orienteret om arbejdet i udvalget.

Vi ses d. 26. kl. 19.00 i klubhuset.