Prison Break 2023

Er du klar til igen at hjælpe søndag den 15. oktober?

Jeg/vi har brug for din hjælp 4-6 timer denne dag!

I lighed med tidligere år har vi sagt ja til at hjælpe som rutevagter/vejvisere rundt på ruten – er ikke kendt endnu, men afviger nok ikke meget fra de senere år.

Hvis vi skal holde ”arbejdstiden” nede på de ca. 4 timer, skal der pt. bruges ca. 40 – 45 hjælpere, HVIS vi er nok, bliver der ikke brug for at flytte rundt på posterne, samt nok så vigtigt, vi afgiver ikke så meget arbejde til andre klubber, dermed mulighed for bedre indtjening.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du/i har lyst til at hjælpe ca. 4 timer denne søndag.

Tilmeld dig gerne nu, eller skriv dig på listen i klubhuset.

Alt afhængig af hvor mange der tilmelder sig, har vi mulig for i lighed med sidste år at lave en indtjening til klubben (2022 = 10.500, -)

Har du spørgsmål til vores opgave eller andet, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon: Johannes: 40263112. johannes.poulsen@stofanet.dk

Vi håber, at du har lyst til at være med og dermed give en økonomisk håndsrækning til klubben.

På bestyrelsens vegne
Johannes Poulsen & Ole Søgaard