Grundlæggende banelægning 29. november. Tilmelding senest 22. november!

Træningsudvalget byder alle velkommen til banelæggeraften onsdag 29. november kl. 19-21 i klubhuset. Der bliver fokus på grundlæggende banelægning i forbindelse med klubbens træningsløb.

Som udgangspunkt beskæftiger vi os med banelægning i Åbjergskoven. Principperne for banelægning er imidlertid de samme, uanset hvilken skov man laver baner i.

Vi kommer rundt om følgende emner:

Hensyntagen til:

  • Vildtet (vildtvenlig banelægning)
  • Skovens beboere, naboer og øvrige brugere

Banetilbud:

  • Sværhedsgrader, herunder blå banelægning
  • Opbygning af de 6 baner ved træningsløb, herunder postbeskrivelser. 

Terminologi:

  • Grovorientering, finorientering, opfang, posttagning m.v.

Condes

  • Tilbud om hjælp til installation af banelægningsprogrammet Condes på egen computer (medbring denne)
  • Brug af manualen til Condes

Giv gerne besked, hvis du ved, du kommer, via mail til hansjvad@gmail.com.

Bonus: Du bliver en bedre orienteringsløber, hvis du kender banelæggerens tankegang 😊.

Vel mødt. På Træningsudvalgets vegne

Tommy Jakobsen og Hans Jørgen Vad