Instruktion til nattræningsløb i Åbjergskoven tirsdag 5. dec.

Der er følgende banetilbud:

2 sløjfer begynder       Bane A1:  1,0 km   7 poster og   A2:   1,0 km   6 poster

Let bane                      Bane B:     2,4 km   13 poster

Mellemsvær bane       Bane C:     4,4 km   16 poster

Kort svær                    Bane D:     3,7 km   13 poster

Lang svær 5,3 km       Bane E:     6,1 km   23 poster

Der vil være SportIdent-tidtagning, men der bliver ikke udarbejdet resultatliste. Stræktiderne er til eget brug. Der vil være poststativ med SportIdent-enhed med kontrolnr. og refleks. Vi træner posttagning/stempling.

Start mellem kl. 17.15 og 18.00.

Har du glemt at tilmelde dig en bane, mød blot op. Der er ekstra kort til rådighed.

Registrering: Ungdomsløbere skal registreres ved ungdomsafdelingens vært. Alle øvrige løbere skal før løb registreres ved undertegnede i klubhuset. Deltagelse er gratis. Registreringen skal sikre kontrol af, at alle løbere kommer tilbage til mål.

Medbring definitionsholder og benyt jer af de løse definitioner med henblik på at træne til konkurrence. De løse postbeskrivelser må kun benyttes, hvis du har en holder.

Efter registrering og opvarmning går du til start via den afmærkede rute. Ved start  vil kortene være anbragt med bagsiden op i en kasse pr. bane. Der vil være vejledere ved start. Det bør tilstræbes, at der bliver mindst 1 minuts interval mellem løbere på samme bane. Der vil ikke være startur.

Det er ok, at være sammen f.eks 2 og 2 på banen, ligesom det er ok at blive skygget. Det er også ok at gå banen rundt. For de mindre rutinerede vil det være ok at se banen først evt. sammen med vejlederen eller skyggen. 

Hvis du løber flere baner, skal du huske at lægge det brugte kort i den rigtige kasse. Du er altid velkommen til at tage dit kort med dig hjem. Kortnørderi ved køkkenbordet er der også god træning i!

Gå ikke frem forbi kasserne, før du er startet. Husk at cleare og checke før du stempler start. Husk også at stemple mål, når du afslutter banen.

God tur!

Husk at blive registreret ved ungdomsværten / undertegnede straks efter målgang.

Venlig hilsen Hans Jørgen