Velkommen til træning i Rold tirsdag den 16. april kl. 17.30

For det yngste børnehold og for voksenholdet.

Kørselsanvisning: Afmærkning på Bollervej (rute 459) mellem Horsens og Glud. Ved Sejet drejes ind ad Thyrasmindevej, hvor skærm er opsat. Få hundrede meter fremme kantparkering på asfaltvejen. Gå derefter ad skovvejen mod mødested, hvor du kan se, at Horsens OK-banneret er opsat ved skovbrynet.

Alle er velkomne.

Træningen:

For de voksne trænes udtagning og afvikling af kompaskurser. Har du ikke dit eget kompas, kan du låne et af os.

Træningsbaner:

Begynder A:  0,6 km 7 poster

Begynder B:  0,8 km 8 poster

Let:  1,6 km 14 poster

Mellemsvær:  2,4 km 13 poster

Svær:  4,2 km 19 poster

Kompasbane: Træning på op til 16 kompaskurser.

 

Vel mødt!

På trænerteamets vegne

Hans Jørgen Vad