Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling til afvikling: 
Tirsdag den  28. Januar 2014  kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse:
a. formand 
b. Kasserer
c. Formand for træningsudvalget
Bestyrelsesmedlem
d. revisor
e. revisorsuppleant

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. januar 2014.

På bestyrelsens vegne
Lars Sørensen