Læringstur for store og små 30. maj

Årets første læringstur for klubbens medlemmer finder sted fredag 30. maj (efter Kr. Himmelfartsdag og før Thylegene) i Silkeborg Vesterskov.

Temaet er kurveorientering, og dagen byder på terrænvandring om formiddagen, hvor vi skal lære at læse og forstå kortets brune plan, og løb om eftermiddagen, hvor vi skal prøve at bruge lærdommen i praksis. Der er baner for både børn/begyndere og øvede og dem ind imellem. Arrangementet løber kl. 10 til 16.

Hvis du vil have teorien om kurveorientering med, så kom i klubhuset torsdag 22. maj og hør Irene Mikkelsen glimrende oplæg om emnet. Det er kl. 19.30.

Man kan deltage i læringstur og/eller oplæg uafhængigt af hinanden. Det ene udelukker ikke det andet 😉

Læs indbydelsen til begge arrangementer: Læringstur-SilkeborgVesterskov-300514

og tilmeld dig senest 20. maj på liste i klubhuset eller på mail til Træningsudvalget ved britta.ank.pedersen@gmail.com. Oplys navn, hvilken bane du vil løbe på læringsturen jf. indbydelsen, og om du kommer til oplægget.

Vi håber på mange glade deltagere.

Venlig hilsen

på vegne af Ungdoms- og Træningsudvalget

Britta Ank Pedersen