Resultater fra Staksrode Skov 24 maj 2014

Der var 57 løbere og 1 mountainbike, til løbet i det dejlige sommervejr i Staksrode Skov.
Bane 1. 7,1 km. Svær

Nr. 1 Troels Nielsen 53.21

Nr. 2 Kristian Vad 54.51

Nr. 3 Kristian Blok 55.39

Nr. 4 Karsten Blok 68.34

Nr. 5 Poul Erik Christensen 76.12

Nr. 6 Torben Sørensen 78.32

Nr. 7 Henning Mindstruplund 83.39

Nr. 8 Finn Andersen 90.23

Nr. 9 Eigil Nielsen 94.16

Bane 2. 4,9 km. Svær

Nr. 1 Thomas Blde 55.09

Nr. 2 Bjdru Carlsen 55.28

Nr. 3 Peer Straarup 56.57

Nr. 4 Karen Sieg 61.28

Nr. 5 Allan Skouboe 66.16

Nr. 6 Bent Hansen 67.23

Nr. 7 Britta Ank Pedersen 73.56

Nr. 8 Lene Kofoed 73,52

Nr. 9 Erik Jakobsen 77.11

Nr.10 Svend t. Andersen 141.23

Thomas Nikolajsen mangler post

Bane 3. 3,6 km. Svær

Nr. 1 Runa Iversen 46.37

Nr. 2 Lars Sørensen 53.31

Nr. 3 Erik Warncke 54.31

Nr. 4 Carsten Bai 56.39

Nr. 5 Ellen Nielsen 58.33

Nr. 6 Peter Sølling 59.19

Nr. 7 Gunner Gjermandsen 63.27

Nr. 8 Severin 64.09

Nr. 9 Karl Johan Jepsen 64.34

Nr.10 Karl Ditlevsen 65.34

Nr.11 Trille Ditlevsen 65.41

Nr.12 Jørgen Thyssen 67.58

Nr.13 Aksel Bech Christensen 71.00

Nr.14 Aage Dahl 73.02

Nr.15 Harvy Ilsøe 87.35

Nr.16 Karin Karlson 87.45

Nr.17 Erling Karlson 89.00

Nr.18 Else Fros 93.05

Nr.19 Ole Jørgensen 93.50

Nr.20 Jakob Ravn 95.52

Nr.21 Birgit Rasmussen 96.48

Nr.22 Birgit Grynderup 116.19

Jørgen Skovby mangler post

Erna Germann mangler post

Bane 4. 2,8 km. Mellemsvær

Nr. 1 Lasse Vad 35.07

Nr. 2 Johanne 41.16

Nr. 3 Helle Møller 46.42

Mountainbike. Henning Vide 27.45

Bane 5. 2,0 km. Kort let

Nr. 1 Hanne L  Jensen 30.10

Nr. 2 Naoko Jepsen 30.13

Nr. 3 Yong Rasmussen 30.24

Nr. 4 Doris Blok 44.38

Nr. 5 Sofie & Gustav Riis 48.31

Nr. 6 Trine Møller 54.05

Nr. 7 Cille & Noak Stel 60.37

Nr. 8 Johan & Emil 80.20

Bane 6. 1,4 km. Begynder

Nr. 1 Eskild 44.30

Nr. 2 Astrid Lykke Nielsen 44.30

Vi takker for fremmødet.
Jørgen, Ivan og Henning